Algemene voorwaarden communicatiebureau

De inhoud van de algemene voorwaarden voor een communicatiebureau is afhankelijk van de werkzaamheden die het communicatiebureau voor zijn opdrachtgevers uitvoert. De volgende artikelen zullen o.a. in de algemene voorwaarden voor een communicatiebureau verwerkt worden:

 • Definities;
 • Conversie;
 • Wijzigen van de algemene voorwaarden;
 • Aanbod & offertes;
 • Totstandkoming van de overeenkomst;
 • Indien de overeenkomst door de opdrachtgever geannuleerd kan worden, de annuleringskosten die door de opdrachtgever betaald dienen te worden;
 • Indien met de opdrachtgever een duurovereenkomst wordt aangegaan, de opzegging;
 • Uitvoering van de overeenkomst door het communicatiebureau en dat het communicatiebureau het recht heeft om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de opdracht;
 • Opsomming van de verplichtingen van de opdrachtgever;
 • Betalingscondities en gevolgen van het niet tijdig betalen van de factuur;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Verjaring;
 • Overmacht;
 • Intellectuele eigendomsrechten;
 • Opschorting & ontbinding;
 • Geheimhouding;
 • Toepasselijk recht & bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden voor communicatiebureau laten opstellen

Wij kunnen voor uw communicatiebureau de algemene voorwaarden opstellen. De geleverde algemene voorwaarden zijn volledig maatwerk.

Prijs opstellen algemene voorwaarden communicatiebureau: vanaf € 399,-

De prijs is inclusief eventuele correctierondes, zodat de geleverde algemene voorwaarden geheel voldoen aan uw wensen.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring