Samenwerkingspartners

Wij werken o.a. samen met de volgende bedrijven en organisaties:

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) 
BLCN is een beroepsvereniging voor leefstijlcoaches. Voor BLCN hebben wij het huishoudelijk reglement aangepast en het privacy beleid opgesteld en wij hebben een privacy beleid en algemene voorwaarden opgesteld die de leden van BLCN mogen gebruiken. Daarnaast is met BLCN afgesproken dat leden van BLCN standaard 10% korting ontvangen op onze dienstverlening.
blcn.nl

DUO Home Solutions
DUO Home Solutions is gespecialiseerd in het laten renoveren van woningen en koppelt consumenten aan de juiste aannemer. Voor DUO Home Solutions hebben wij de algemene voorwaarden, het privacy beleid en meerdere overeenkomsten mogen opstellen.
duohomesolutions.nl

Kohen Administraties
Kohen Administraties is een administratiekantoor voor ondernemers. Voor klanten van Kohen Administraties stellen wij algemene voorwaarden en overeenkomsten op.
kohen.nl 

Koekkoek Advocaat-Belastingkundige
Koekkoek Advocaat-Belastingkundige is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het belastingrecht en ondernemingsrecht. Wij voorzien klanten van Koekkoek Advocaat-Belastingkundige van advies over het contractenrecht, privacy recht en arbeidsrecht en stellen juridische documenten op voor klanten van Koekkoek Advocaat-Belastingkundige.
uwgoedrecht.eu

Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs B.V.
Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs is een assurantie tussenpersoon die ondernemers adviseert over verzekeringen en bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen ondernemers en verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen als eis stellen dat een ondernemer beschikt over goede algemene voorwaarden. In een dergelijk geval stuurt Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs zijn klant door naar ons voor het opstellen van de algemene voorwaarden.
henst-lunsen.nl

Onbegrensde Zaken
Onbegrensde Zaken is een bedrijf dat verschillende soorten culturele en sociale organisaties adviseert over subsidiemogelijkheden en ondersteunen bij fondsenwerving. Wij hebben o.a. voor Onbegrensde Zaken de algemene voorwaarden opgesteld en opdrachtovereenkomsten gecontroleerd en aangepast.
onbegrensdezaken.nl

SMELT Europe B.V.
SMELT Europe is een leverancier van communicatieapparatuur, zoals portofoons, pagers en netwerken voor professionele gebruikers waaronder hulpdiensten en de industrie. Voor SMELT Europe hebben wij de algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst mogen opstellen.
portofoons.nl

V Mediagroep
V Mediagroep is gespecialiseerd in verkoop ondersteunende communicatie en ontwikkelt o.a. websites voor zijn klanten. Wij stellen het privacy beleid en overige juridische documenten op voor de websites van klanten van V Mediagroep.
vmediagroep.com

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring