Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

ICT-recht

ICT-recht is het recht dat betrekking heeft op informatie- en communicatietechnologie. Het ICT-recht is op verschillende plekken in de wet en in Europese richtlijnen opgenomen. Bij het ICT-recht kunnen ook andere rechtsgebieden een rol spelen, zoals het privacyrecht, het intellectuele eigendomsrecht en e-commerce recht.

Indien u maatwerk software laat ontwikkelen, standaard software levert, maar bijvoorbeeld ook als u een webshop exploiteert, heeft u te maken met het ICT-recht.

ICT-recht documenten

De volgende documenten waarbij het ICT-recht van belang is, stellen wij op.

>> Softwarelicentieovereenkomst

Middels een licentieovereenkomst wordt door een rechthebbende op software aan zijn klant het recht verleend (de licentie) om gebruik te maken van de software.

>> Softwareontwikkelingsovereenkomst

De maker van software en zijn opdrachtgever leggen afspraken vast in een softwareontwikkelingsovereenkomst. In de softwareontwikkelingsovereenkomst kan o.a. worden afgesproken of aan de opdrachtgever een licentie wordt verleend op de ontwikkelde software of dat de auteursrechten op de software aan de opdrachtgever worden overgedragen.

>> Service-Level-Agreement (SLA)

Een SLA is een overeenkomst tussen een leverancier van software of online dienst en de afnemer waarin o.a. de afspraken staan over het service niveau dat de leverancier levert. Het service niveau kan afhankelijk worden gesteld van het abonnement dat de afnemer afneemt of kan voor alle afnemers hetzelfde zijn.

>> Overeenkomst overdracht auteursrechten

Om het meest omvangrijke recht op auteursrechten op software te verkrijgen waarvan u niet zelf de maker bent, dienen auteursrechten middels een overeenkomst te worden overgedragen. Het is ook mogelijk auteursrechten op software die nog niet ontwikkeld is (toekomstige rechten) over te dragen.

>> Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden zijn algemene voorwaarden voor het gebruik van software, een app of een online dienst. Gebruiksvoorwaarden worden ook wel licentievoorwaarden genoemd.

>> Verwerkersovereenkomst

Indien de leverancier van een online dienst of van software persoonsgegevens in opdracht van de opdrachtgever verwerkt, dan dienen partijen de afspraken omtrent het verwerken van persoonsgegevens vast te leggen in een verwerkersovereenkomst. Een verwerkersovereenkomst kan ook als hoofdstuk aan algemene voorwaarden worden toegevoegd.

>> Privacy beleid

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt informatieplichten op ten aanzien van persoonsgegevens  die u ten eigen behoeve verwerkt. Deze informatieplichten staan in een privacy beleid.

>> Algemene voorwaarden online dienst

Op de overeenkomsten tot de afname van een online dienst kunnen algemene voorwaarden van toepassing verklaard worden. Dergelijke voorwaarden worden ook wel aangeduid met gebruiksvoorwaarden of licentievoorwaarden.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring