Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Gebruiksvoorwaarden opstellen

Voor de website, applicatie, online dienst of software die u ter beschikking stelt, stellen wij maatwerk gebruiksvoorwaarden op. Gebruiksvoorwaarden zijn algemene voorwaarden specifiek gericht op het gebruiksrecht dat wordt verleend. In de gebruiksvoorwaarden staan o.a. de algemene rechten en plichten van de gebruikers en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Prijs gebruiksvoorwaarden opstellen: vanaf € 349,-

Ja, ik wil gebruiksvoorwaarden laten opstellen

Indien u interesse heeft in het laten opstellen van maatwerk gebruiksvoorwaarden voor uw website, applicatie, online dienst of software, dan vraagt u vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 een offerte aan. Vervolgens ontvangt u de prijs en levertijd voor het opstellen van de benodigde gebruiksvoorwaarden.

>> Eenvoudig via website offerte aanvragen gebruiksvoorwaarden opstellen

Heeft u vragen over het laten opstellen van uw gebruiksvoorwaarden, neem contact op! Wij voorzien u graag van extra informatie over het opstellen van gebruiksvoorwaarden.

Maatwerk gebruiksvoorwaarden opstellen

De bepalingen die wij in uw gebruiksvoorwaarden opnemen zijn o.a. afhankelijk (i) van de werking van de website, applicatie, online dienst of software en (ii) of betaald dient te worden voor het gebruik. Om de benodigde informatie voor het opstellen van de gebruiksvoorwaarden te ontvangen, wordt voorafgaand aan het opstellen van de gebruiksvoorwaarden telefonisch contact met u opgenomen. Tijdens dit telefoongesprek worden aan u vragen gesteld over uw website, applicatie, online dienst of software en heeft u de mogelijkheid uw wensen ten aanzien van de gebruiksvoorwaarden kenbaar te maken. Na dit telefoongesprek worden de gebruiksvoorwaarden op maat voor u geschreven.

De jurist die specialist is in voorwaarden opstellen en die uw gebruiksvoorwaarden opstelt is mr. Mirjam Geuze.

Prijs inclusief correctierondes

De prijs voor het opstellen van uw gebruiksvoorwaarden is inclusief correctierondes. Mocht u na de levering nog aanpassingen wensen, dan kunt u de aanpassingen doorgeven. Deze aanpassingen worden kosteloos verwerkt.

Inhoud gebruiksvoorwaarden

Zoals hierboven tevens is vermeld, is de inhoud van de gebruiksvoorwaarden afhankelijk van verschillende factoren. Derhalve kan niet gezegd worden welke bepalingen altijd in gebruiksvoorwaarden staan. Hieronder worden voorbeelden genoemd van bepalingen die in gebruiksvoorwaarden opgenomen kunnen worden:

 • Bepalingen i.v.m. het account dat de gebruiker aanmaakt;
 • Handelingen die met gebruikmaking van de website, applicatie, online dienst of software niet zijn toegestaan;
 • Gevolgen indien de gebruiker in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Verkorting van de wettelijke verjaringstermijn;
 • Bepalingen ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, applicatie, online dienst of software;
 • Situaties die vallen onder een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

Verwijzen naar gebruiksvoorwaarden

Het is belangrijk dat uw klanten of gebruikers, die u wilt binden aan de gebruiksvoorwaarden, van de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving dient te geschieden voordat de klant of gebruiker gebruik gaat maken van de website, applicatie, online dienst of software. Wij raden u aan de klant of gebruiker een vakje aan te laten klikken (zoals bij een webshop) met daarachter de tekst:

Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

Het woord “gebruiksvoorwaarden” dient een link te zijn naar de gebruiksvoorwaarden op uw website of achter deze tekst dient de link te worden opgenomen, voorbeeld:

Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden, zie gebruiksvoorwaarden van [naam website, applicatie, online dienst of software].

(De tekst tussen haakjes [ ] dient ingevuld te worden.)

Gebruiksvoorwaarden en de AVG

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de verplichtingen die u heeft indien persoonsgegevens worden verwerkt. Bij het gebruik van een website, applicatie, online dienst of software worden bijna altijd persoonsgegevens verwerkt. U heeft ten aanzien van de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt ingevolge de AVG informatieplichten. Deze informatieplichten worden over het algemeen opgenomen in een privacyverklaring. Uiteraard kunnen wij ook uw privacyverklaring opstellen. Zodra u over een privacy verklaring beschikt, wordt in de gebruiksvoorwaarden een verwijzing gemaakt naar uw privacyverklaring.

Gebruik van privacyverklaring

De privacyverklaring is een informatief document dat wettelijk verplicht is. De AVG eist niet dat uw klant akkoord moet gaan met de privacyverklaring. Het is wel belangrijk dat uw klant de privacyverklaring eenvoudig kan raadplegen. Het plaatsen van een link naar uw privacyverklaring op elke pagina van uw website en onderaan uw e-mailberichten is aan te raden.

De verwerkersovereenkomst

Het is mogelijk dat u naast een privacyverklaring tevens een verwerkersovereenkomst nodig heeft. Dit is het geval als uw klant de website, applicatie, online dienst of software gebruikt om persoonsgegevens te verwerken. U verwerkt dan namelijk in opdracht van de klant persoonsgegevens. U bent verwerker en uw klant is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De afspraken over de verwerking van persoonsgegevens in opdracht van de klant dienen volgens de AVG vastgelegd te worden in een verwerkersovereenkomst.

Verwerkersovereenkomst onderdeel van gebruiksvoorwaarden

Het is niet noodzakelijk dat de verwerkersovereenkomst een schriftelijke overeenkomst is die door beide partijen wordt ondertekend. Uit de AVG volgt dat een verwerkersovereenkomst ook onderdeel kan zijn van gebruiksvoorwaarden. Indien u verwerker bent in de zin van de AVG, dan voegen wij aan de gebruiksvoorwaarden een apart hoofdstuk toe waarin de afspraken staan met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Offerte gebruiksvoorwaarden opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring