Algemene voorwaarden online platform

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor websites waarop een online platform beschikbaar wordt gesteld. De algemene voorwaarden van een online platform worden ook wel gebruiksvoorwaarden genoemd.

Prijs algemene voorwaarden online platform opstellen: vanaf € 399,-

Indien u algemene voorwaarden voor uw online platform nodig heeft, dan vraagt u via website,  via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 een vrijblijvende offerte aan voor het opstellen van de algemene voorwaarden. Het is fijn als u bij uw offerteaanvraag een (beknopte) omschrijving geeft van de werking van het online platform.

Algemene voorwaarden voor online platform laten opstellen

De inhoud van de algemene voorwaarden voor een online platform is o.a. afhankelijk van alle functionaliteiten van het online platform. Alvorens de algemene voorwaarden worden opgesteld, wordt middels een telefoongesprek de nodige informatie vergaart over uw online platform. Tijdens dit telefoongesprek kunt u tevens al uw wensen kenbaar maken m.b.t. de algemene voorwaarden. De specialist die de algemene voorwaarden zal opstellen is mr. Mirjam Geuze.

In de algemene voorwaarden worden de afspraken verwerkt die telefonisch met u zijn besproken. Daarnaast worden de algemene voorwaarden aangevuld met bepalingen die, gezien de functionaliteiten van het platform, van belang zijn. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden wordt uiteraard ook rekening gehouden met de zwarte en de grijze lijst.

Inhoud online platform voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de algemene rechten en plichten van de gebruikers van het online platform. Wat er in de algemene voorwaarden van een online platform wordt opgenomen hangt af van de diensten die middels de website worden aangeboden. Dit kunnen bijvoorbeeld bemiddelingsdiensten zijn en/of toegang tot bepaalde informatie of de website kan een leadgeneratie platform zijn. Hieronder een niet-limitatieve opsomming van bepalingen die onderdeel kunnen zijn van de algemene voorwaarden van een online platform:

 • Account aanmaken;
 • Verplichtingen van de gebruiker;
 • Verboden handelingen;
 • Bescherming van intellectuele eigendomsrechten;
 • Indien de gebruiker een vergoeding dient te betalen voor het gebruik van het online platform: Facturatie en betalingsafspraken;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Gevolgen indien de gebruiker in strijd handelt met de algemene voorwaarden of met zijn overige verplichtingen jegens de eigenaar van het online platform;
 • Verwijzing naar het privacy beleid. (Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacy beleid verplicht);
 • Indien de gebruikers consumenten zijn, dan is het mogelijk dat het herroepingsrecht van toepassing is en dienen in de algemene voorwaarden bepalingen te worden opgenomen i.v.m. het herroepingsrecht.

Algemene voorwaarden en Platform-to-business verordening

Op bepaalde online platforms is de EU-verordening 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten van toepassing, ook wel aangeduid als de “Platform-to-business verordening”. Een online platform valt onder deze verordening indien het platform een dienst aanbiedt die erop is gericht om zakelijke gebruikers en consumenten tot een transactie is laten komen. Een transactie is bijvoorbeeld een reservering, koopovereenkomst of huurovereenkomst. Het is niet noodzakelijk dat de transactie wordt gesloten op het online platform zelf.

Voorbeelden van onlinetussenhandelsdienstverleners zijn:
 • Online markplaats waarbij zakelijke aanbieders producten en/of diensten aanbieden aan consumenten;
 • Boekingswebsite waar consumenten een accommodatie van een zakelijke aanbieder kunnen boeken;
 • Zoekmachine;
 • Vergelijkingswebsite waar producten en/of diensten van zakelijke aanbieders vergeleken kunnen worden;
 • Shoppingplatform waarop zakelijke aanbieders kunnen adverteren ter bevordering van de verkoop van producten aan consumenten.
Platform-to-business verordening stelt eisen aan algemene voorwaarden

Indien u via uw platform een dienst levert die volgens de Platform-to-business verordening valt onder een onlinetussenhandelsdienst, dan stelt deze verordening bepaalde eisen aan de vorm en de inhoud van de algemene voorwaarden die gelden voor de zakelijke gebruikers. Wij zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden voldoen aan de eisen die de Platform-to-business verordening stelt.

Levering algemene voorwaarden online platform

Nadat de algemene voorwaarden zijn opgesteld, worden de algemene voorwaarden via de e-mail naar u gestuurd in een Word-document. Vervolgens kunt u de algemene voorwaarden op uw website plaatsen. Facturatie geschiedt achteraf bij de levering van de algemene voorwaarden. Indien u na de levering nog wijzigingen wenst in de algemene voorwaarden, dan worden de wijzigingen kosteloos verwerkt.

Gebruiken van algemene voorwaarden voor online platform

Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden van uw online platform dienen gebruikers duidelijk te worden gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Wij raden u aan de gebruiker van het online platform bij het aanmaken van zijn/haar account te wijzen op de algemene voorwaarden en dat het account enkel aangemaakt kan worden nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Naast het welbekende aanvinkvakje dient een link te staan naar de algemene voorwaarden op de website.

De algemene voorwaarden dienen op een dergelijke wijze te zijn gepubliceerd op de website zodat de gebruiker de algemene voorwaarden eenvoudig kan printen en kan opslaan. Aan deze eis voldoet u door de algemene voorwaarden (mede) in een PDF document op uw website te plaatsen.

Gebruiken algemene voorwaarden voor onlinetussenhandelsdienst

Indien uw platform een onlinetussenhandelsdienst levert, zie hierboven, dan stelt de Platform-to-business verordening de eis dat de algemene voorwaarden voor de zakelijke gebruikers eenvoudig beschikbaar zijn tijdens alle fasen van de verhouding tussen u en uw (potentiële) zakelijke gebruiker. Dit betekent dat de algemene voorwaarden voor de (potentiële) zakelijke gebruikers ook beschikbaar dienen te zijn tijdens de onderhandelingen (precontractuele fase) en dus niet alleen net voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst. Derhalve raden wij onlinetussenhandelsdienstverleners aan de algemene voorwaarden te publiceren op een pagina van de website die door alle websitebezoekers geraadpleegd kan worden en/of in de footer van de website.

Offerte aanvragen platform voorwaarden opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring