Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Privacyverklaring
opstellen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht (bijna) ieder bedrijf te beschikken over een privacyverklaring. Heeft uw bedrijf nog geen privacyverklaring, dan kunt u door ons een privacyverklaring laten opstellen. Wij zijn gespecialiseerd in de AVG en het privacyrecht. In uw privacyverklaring worden alle informatieplichten opgenomen die volgen uit de AVG. De privacyverklaring is een verplicht informatief document.

Prijs privacyverklaring opstellen AVG-proof: vanaf € 299,-

Maatwerk privacyverklaring laten opstellen door AVG specialist

Voor het laten opstellen van een privacyverklaring door een AVG specialist neemt u via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 contact met ons op. Wij voorzien u van alle informatie omtrent het opstellen van een privacyverklaring en sturen u zo spoedig mogelijk een vrijblijvende offerte.

>> Via website offerte aanvragen voor privacyverklaring opstellen

Nadat wij uw akkoord hebben ontvangen op de offerte, wordt het opstellen van uw privacyverklaring ingepland. Voordat een aanvang wordt gemaakt met het opstellen van de privacyverklaring, wordt telefonisch contact met u opgenomen voor meer informatie. Het is namelijk voor ons o.a. belangrijk om te weten welke persoonsgegevens u verwerkt, van welke personen u persoonsgegevens verwerkt en de reden waarom u de persoonsgegevens verwerkt. Hebben wij alle benodigde informatie over uw verwerking van persoonsgegevens ontvangen, dan wordt uw privacyverklaring op maat geschreven.

Gratis correctieronde

Indien u na de levering van de privacyverklaring nog correcties wenst, dan worden de correcties gratis verwerkt. Zodoende beschikt u over een privacyverklaring die geheel voldoet aan uw wensen.

Natuurlijke personen (betrokkenen), bedrijven en persoonsgegevens

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, worden in de AVG gedefinieerd als “betrokkenen”. Dit is de term die ook hieronder wordt gebruikt ter aanduiding van de personen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene in de zin van de AVG is een natuurlijke persoon en niet een bedrijf. In de AVG staat dat persoonsgegevens alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Geen persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Adres van een bedrijf, tenzij het adres een woonadres van een zzp’er betreft;
 • Algemeen e-mailadres van een bedrijf;
 • Algemeen telefoonnummer van een bedrijf.

Wel persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam van een natuurlijke persoon. Deze natuurlijke persoon kan uw contactpersoon bij een bedrijf (afnemer of leverancier) zijn;
 • Woonadres;
 • E-mailadres van een natuurlijke persoon;
 • Telefoonnummer van een natuurlijke persoon.

De bovenstaande opsomming van gegevens die in de AVG aangemerkt worden als persoonsgegevens is niet-limitatief. Er bestaan nog veel meer gegevens die volgens de AVG persoonsgegevens zijn, zoals, maar wederom niet beperkt tot, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, IP-adres, medische gegevens en economische gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Medische gegevens en religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen van een betrokkene zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is voorafgaande toestemming vereist. De toestemming dient uitdrukkelijk gegeven te worden door de betrokkene van wie bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Het opnemen in de algemene voorwaarden dat de klant akkoord gaat met de verwerking van zijn bijzondere persoonsgegevens is geen uitdrukkelijke toestemming in de zin van de AVG.

Gebruiken van privacyverklaring

Om aan de AVG te voldoen dienen betrokkenen de privacyverklaring te kunnen raadplegen. Het is niet verplicht dat en betrokkene zijn akkoord geeft op de privacyverklaring. In de AVG is opgenomen dat de informatie over de verwerking van persoonsgegevens aan de betrokkene kenbaar moet worden gemaakt op het moment dat de betrokkene de persoonsgegevens verstrekt. Als een betrokkene op uw website persoonsgegevens kan invullen en insturen, bijvoorbeeld middels een contactformulier of bij het aanmaken van een account, dan dient in ieder geval op deze webpagina een verwijzing (link) te staan naar uw privacyverklaring. Ter voldoening aan de informatieplichten uit de AVG raden wij u aan:

 • Op iedere pagina van uw website een link te plaatsen naar uw privacyverklaring, bijvoorbeeld in de footer;
 • In de handtekening van uw e-mailberichten te verwijzen naar uw privacyverklaring.
Verwijzen naar privacyverklaring in algemene voorwaarden

Zodra uw privacyverklaring op uw website staat, kan voor de volledigheid in uw algemene voorwaarden ook een verwijzing worden gemaakt naar de privacyverklaring. Voorbeeld:

[bedrijfsnaam] verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door [bedrijfsnaam], zie [link naar privacyverklaring op uw website].”

De tekst die tussen haakjes [ ] staat moet nog ingevuld worden.

Wat wordt er in de privacyverklaring opgenomen?

Ingevolge de AVG heeft u bepaalde informatieplichten. Het moet namelijk voor een betrokkene duidelijk zijn in hoeverre en op welke wijze zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Dit betekent dat o.a. de volgende onderwerpen in een privacyverklaring aan bod komen:

 • Het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt;
 • Van wie de persoonsgegevens worden verwerkt (categorieën van betrokkenen);
 • De grondslag van de verwerking. In de AVG zijn voorbeelden van grondslagen opgenomen;
 • Het doel van de verwerking van persoonsgegevens;
 • Of persoonsgegevens aan derden verstrekt worden. Indien dat het geval is, dienen deze derden genoemd te worden. Dit kan met een naamsvermelding maar een omschrijving van het soort derden (de categorie) volstaat ook;
 • De rechten die volgen uit de AVG die betrokkenen hebben ten aanzien van de persoonsgegevens;
 • Indien nieuwsbrieven worden gestuurd, informatie omtrent nieuwsbrieven en afmelden;
 • Waar een klacht ingediend kan worden m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Offerte aanvragen privacyverklaring opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring