Kies voor ├ęcht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht is het recht dat betrekken heeft op creaties die bedacht en uitgewerkt zijn, zoals: geschreven tekst, getekend ontwerp, geschreven software, gemaakte foto, vervaardigde uitvinding, geregistreerde merknaam en handelsnaam die gebruikt wordt. De wetten die o.a. bescherming bieden aan intellectuele eigendomsrechten zijn:

  • Auteurswet;
  • Rijksoctrooiwet;
  • Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom;
  • Handelsnaamwet.

Overeenkomsten die betrekken hebben op intellectuele eigendom

Op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht verzorgen wij de volgende documenten:

>> Franchiseovereenkomst

De franchisegever die een uniek concept heeft bedacht voor het exploiteren van een onderneming en een of meerdere ondernemingen exploiteert op basis van dit unieke concept, kan een franchiseorganisatie opzetten. Het unieke concept bestaat o.a. uit intellectuele eigendomsrechten, zoals een handelsnaam, merk, logo, huisstijl en eventueel reclame uitingen. Middels een franchiseovereenkomst wordt aan een franchisenemer een licentie verleend gebruik te maken van het unieke concept van de franchisegever.

>> Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst wordt door een licentiegever aan een licentienemer het recht verleend om gebruik te maken van bepaalde intellectuele eigendomsrechten. Heeft de licentie betrekking op software, dan wordt ook wel gesproken van een softwarelicentieovereenkomst.

>> Overeenkomst overdracht van auteursrechten

Het is mogelijk auteursrechten over te dragen. Een dergelijke overdracht dient middels een schriftelijke overeenkomst te geschieden. Na de overdracht van de auteursrechten is de overnemende partij de rechthebbende op de auteursrechten.

>> Royalty overeenkomst

Een royalty overeenkomst is een soort licentieovereenkomst. De licentienemer mag gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever en als tegenprestatie dient de licentienemer royalty’s aan de licentiegever te betalen. Voorbeeld: Aan een licentienemer wordt het recht verleend een stoel te produceren naar het ontwerp van de licentiegever en de licentienemer dient een percentage van de omzet die hij behaalt met de verkoop van de stoel aan de licentiegever te betalen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring