Maatwerk, meer dan 15 jaar ervaring, professioneel en meedenkend.

Offerte aanvragen

Licentieovereenkomst opstellen

Verleent u aan licentienemer(s) een licentie (gebruiksrecht), dan kunnen wij daarvoor een maatwerk licentieovereenkomst opstellen. Het gebruiksrecht dat middels een licentieovereenkomst wordt verleend heeft bijvoorbeeld betrekking op: software, concept, tekst, online dienst, merknaam, model, ontwerp, knowhow, design of foto.

Prijs licentieovereenkomst opstellen: vanaf € 349,-

Benodigde informatie voor opstellen licentieovereenkomst

Heeft u interesse in het laten opstellen van een maatwerk licentieovereenkomst, dan stelt u ons vrijblijvend in kennis van de volgende informatie:

 • Uw bedrijfsgegevens;
 • Een omschrijving van hetgeen in licentie wordt gegeven.

Deze informatie kunt u geheel vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 070-3923995 aan ons verstrekken. Nadat wij in kennis zijn gesteld van de informatie, sturen wij een offerte voor het opstellen van de licentieovereenkomst.

>> Eenvoudig via website offerte aanvragen licentieovereenkomst opstellen

Werkwijze licentieovereenkomst opstellen

Nadat u akkoord bent gegaan met onze offerte voor het opstellen van de benodigde licentieovereenkomst, wordt telefonisch contact met u opgenomen. Wij zullen dan de inhoud van de licentieovereenkomst bespreken. Vervolgens wordt de licentieovereenkomst opgesteld door mr. Mirjam Geuze. Na de levering van de licentieovereenkomst kunt u kosteloos eventuele gewenste aanpassingen doorgeven.

Wat wordt er in mijn licentieovereenkomst opgenomen?

De afspraken die in uw licentieovereenkomst worden opgenomen zijn o.a. afhankelijk van: hetgeen in licentie wordt gegeven, wie uw wederpartij is en wat de gebruiksbeperkingen zijn. Hieronder een opsomming van bepalingen die vaak in een licentieovereenkomst staan:

 • Omschrijving van hetgeen in licentie wordt gegeven;
 • Looptijd van de licentieovereenkomst;
 • Omvang van de licentie;
 • Of een exclusieve of niet-exclusieve licentie wordt verleend;
 • De financiële afspraken;
 • Gevolgen van beëindiging van de licentieovereenkomst;
 • Verplichtingen van de licentienemer;
 • Gebruiksbeperkingen;
 • Intellectuele eigendomsrechten;
 • Verwijzing naar algemene voorwaarden (of licentievoorwaarden).

Voor een uitgebreidere omschrijving over de inhoud van een licentieovereenkomst, zie Licentieovereenkomst wat moet er in staan?

Licentieovereenkomst voor software

De licentieovereenkomst die betrekking heeft op software wordt ook wel softwarelicentieovereenkomst genoemd. Een licentieovereenkomst voor software kan exclusief zijn. Dit is vaak het geval bij maatwerk software. Heeft de licentieovereenkomst betrekking op “standaard” software, dan is de licentieovereenkomst over het algemeen niet exclusief.  Zie softwarelicentieovereenkomst opstellen voor meer informatie over het laten opstellen van een licentieovereenkomst voor software.

Licentieovereenkomst voor bedrijfsconcept

Indien aan de licentienemer middels een licentieovereenkomst het recht wordt verleend om gebruik te maken van een bedrijfsconcept, dan kan er sprake zijn van een franchiserelatie. De franchisenemer verkrijgt dan het gebruiksrecht op de franchiseformule o.a. bestaande uit: handelsnaam, logo en een bepaald aanbod aan producten en/of diensten. Gaat u een franchiserelatie aan, dan kunnen wij daarvoor de franchiseovereenkomst opstellen.

Licentieovereenkomst voor tekst

Auteursrechten op tekst ontstaan van rechtswege op het moment dat de tekst geschreven is, zie ook Verkrijgen van auteursrechten. De schrijver van de tekst kan aan een derde het recht verlenen om de tekst te publiceren en te verveelvoudigen. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een licentieovereenkomst.

Copyright teken ©

Zonder een licentieovereenkomst mag tekst die door een ander is geschreven niet worden overgenomen, ongeacht of er wel of niet een copyright teken © bij staat. Het copyright teken heeft geen toegevoegde waarde. Tekst kopiëren mag niet, tenzij middels een licentieovereenkomst een licentie op gebruik van de tekst is verleend.

Licentieovereenkomst voor ontwerp

Indien aan de licentienemer het gebruiksrecht op een ontwerp (3 dimensionaal) wordt verleend, dan wordt een dergelijke licentieovereenkomst ook wel aangeduid met royalty overeenkomst, zie ook Royalty overeenkomst opstellen. De strekking is meestal dat de licentiegever recht heeft op een vergoeding op het moment dat de licentienemer een product verkocht heeft op basis van het ontwerp van de licentiegever.

Licentieovereenkomst voor design

Heeft u een bepaald design (2 dimensionaal) vervaardigd, zoals een getekend uniek patroon of getekende personages, dan kunt u middels een licentieovereenkomst aan een derde het recht verlenen om producten te maken met daarop het design. Ook in een dergelijk geval wordt vaak in de licentieovereenkomst opgenomen dat de licentienemer per verkocht product met het design een vergoeding aan de licentiegever dient te betalen, de zogenaamde royalty’s.

Licentievoorwaarden

Op de licentieovereenkomst kunt u licentievoorwaarden van toepassing verklaren. Licentievoorwaarden zijn algemene voorwaarden voor licentieovereenkomsten. Voor informatie over het opstellen van licentievoorwaarden zie Licentievoorwaarden opstellen. Licentievoorwaarden worden ook wel gebruiksvoorwaarden genoemd.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Snelle levering
 • Garantie