Wat is een overeenkomst overdracht auteursrechten?

De overeenkomst tot overdracht van auteursrechten is de overeenkomst waarbij de auteursrechten op een werk worden overgedragen van de rechthebbende op de auteursrechten naar een andere partij. Auteursrechten kunnen enkel middels een schriftelijke overeenkomst worden overgedragen. Voor het laten opstellen van een contract voor de overdracht van auteursrechten zie Overeenkomst overdracht auteursrechten opstellen. Voor de overdracht kan aan de overdragende partij een vergoeding betaald worden, maar de overdracht van auteursrechten kan ook kosteloos geschieden.

Auteursrechten

Het auteursrecht op een werk is het exclusieve recht om het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken, zie ook Verkrijgen van auteursrechten. De auteursrechten op een werk berusten van rechtswege bij de (rechts)persoon die ingevolge de Auteurswet wordt aangemerkt als de maker van het werk, zie ook Wie is de maker van een werk in de zin van de Auteurswet? De maker kan zijn auteursrechten middels een overeenkomst overdragen.

Licentie i.p.v. overdracht

Bij een licentie worden auteursrechten niet overgedragen, maar verkrijgt de licentienemer het recht van de licentiegever om de auteursrechten te gebruiken. In een licentieovereenkomst kan worden opgenomen op welke wijze de licentienemer de auteursrechten mag gebruiken, de zogenaamde gebruiksvoorwaarden, en de eventuele vergoeding die hij daarvoor dient te betalen.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring