Wat is een licentieovereenkomst?

De licentieovereenkomst is de overeenkomst waarbij aan de licentienemer het recht wordt verleend om gebruik te maken van werk in de zin van de Auteurswet of andere intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever. Heeft u een licentieovereenkomst nodig, zie dan Licentieovereenkomst opstellen. Een licentieovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • Software of online dienst;
 • Tekst of tekening;
 • Ontwerp;
 • Merk en/of logo;
 • Uitvinding;
 • Model;
 • Knowhow.

Een licentie wordt ook wel een gebruiksrecht genoemd. De voorwaarden waaronder de licentie/het gebruiksrecht wordt verleend, staan in de licentieovereenkomst. Zie ook Licentieovereenkomst wat moet er in staan? Wordt het recht tot gebruik van een licentie online verleend, dan staan de afspraken over het gebruik van de licentie vaak in gebruiksvoorwaarden, licentievoorwaarden of algemene voorwaarden.

Exclusieve of niet-exclusieve licentie

De licentie kan exclusief of niet-exclusief zijn. Indien een exclusieve licentie wordt verleend, dan mag de licentiegever niet aan een andere partij dezelfde licentie verlenen. Heeft de licentiegever bijvoorbeeld in opdracht van de licentienemer maatwerk software ontwikkeld, dan zal de licentienemer vaak een exclusieve licentie willen op de software. Bij maatwerk software kan ook worden overeengekomen dat de auteursrechten op de software worden overgedragen. Bij standaard software wordt een niet-exclusieve licentie verleend en kan de licentiegever de software aan meerdere partijen in licentie geven.

Vergoeding voor de licentieovereenkomst

De licentie kan gratis verleend worden of tegen een vergoeding. De vergoeding voor de licentie kent meerdere benamingen, zoals: licentiefee, gebruiksvergoeding of royalty. De vergoeding kan eenmalig of periodiek in rekening worden gebracht.

Overdraagbaar

Indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt in de licentieovereenkomst, dan is de licentieovereenkomst overdraagbaar. Bij een reseller is het juist de bedoeling dat hij de licentie “doorverkoopt”. Maar als de licentienemer een eindgebruik is, dan zal vaak in de licentieovereenkomst worden opgenomen dat de licentieovereenkomst niet overdraagbaar is en dat geen sub-licenties mogen worden verleend.

Royalty overeenkomst is een soort licentieovereenkomst

Bij een royalty overeenkomst wordt door de licentiegever aan de licentienemer het recht verleend om een product te (laten) produceren op basis van een ontwerp dat de licentiegever vervaardigd heeft. De royalty overeenkomst kan ook betrekking hebben op een tekst (voor een boek) of een tekening. Voor het recht om gebruik te maken van het ontwerp, de tekst of de tekening dient de licentienemer aan de licentiegever royalty’s te betalen.

Bij franchising wordt een licentie verleend

De franchiseovereenkomst is tevens een soort licentieovereenkomst. Door de franchisegever wordt aan de franchisenemer het recht verleend om gebruik te maken van een bedrijfsconcept. Het is een omvangrijke licentie. De licentie in een franchiseovereenkomst heeft o.a. betrekking op: handelsnaam, merk(en), logo, huisstijl, reclame-uitingen en knowhow. Lees ook: Wat is een franchiseovereenkomst?

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring