Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden nodig? Wij zijn specialist in algemene voorwaarden opstellen. De jurist (meester in de rechten) die de algemene voorwaarden voor uw bedrijf opstelt, heeft jarenlange ervaring in algemene voorwaarden opstellen. De algemene voorwaarden worden voor uw bedrijf op maat geschreven.

Prijs algemene voorwaarden opstellen: vanaf € 349,-

Maatwerk algemene voorwaarden laten opstellen

Door maatwerk algemene voorwaarden te laten opstellen, loopt uw bedrijf minder risico en worden de rechten en plichten van uw klanten duidelijk omschreven. Heeft u interesse in het laten opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor uw bedrijf, dan neemt u via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 contact met ons op voor meer informatie en voor het aanvragen van een offerte.

>> Via website offerte aanvragen algemene voorwaarden opstellen

Bij uw offerteaanvraag voor het opstellen van algemene voorwaarden ontvangen wij graag een omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten. Nadat wij in kennis zijn gesteld van uw bedrijfsactiviteiten, ontvangt u een vrijblijvende offerte. In de offerte staat de vaste prijs en levertijd voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw bedrijf.

Stappen algemene voorwaarden opstellen

1. Bespreken algemene voorwaarden

Voor het opstellen van algemene voorwaarden hebben wij, naast uw bedrijfsactiviteiten, nog extra informatie nodig. Om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf wordt telefonisch contact met u opgenomen. Tijdens dit telefoongesprek:

  • Stellen wij u vragen o.a. over uw bedrijfsactiviteiten, werkwijze en afspraken met klanten;
  • Heeft u de mogelijkheid uw wensen ten aanzien van de algemene voorwaarden kenbaar te maken;
  • Beantwoorden wij uw (juridische) vragen over de algemene voorwaarden;
  • Voorzien wij u van advies omtrent de inhoud van de algemene voorwaarden.

Door de algemene voorwaarden met u te bespreken, zijn wij in staat maatwerk algemene voorwaarden op te stellen die volledig aansluiten bij uw bedrijf.

2. Algemene voorwaarden worden opgesteld

Nadat de algemene voorwaarden telefonisch met u zijn besproken, worden de algemene voorwaarden opgesteld. De jurist die uw algemene voorwaarden opstelt is mr. Mirjam Geuze (meer dan 19 jaar ervaring in algemene voorwaarden opstellen). Zij is uw vaste aanspreekpunt.

De informatie die van u is ontvangen ten aanzien van de algemene voorwaarden wordt in de algemene voorwaarden verwerkt. Daarnaast worden de algemene voorwaarden volledig aangevuld met de bepalingen die voor uw bedrijf van belang zijn. De risico’s van uw bedrijf worden in kaart gebracht, zodat de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen in uw algemene voorwaarden worden opgenomen.

3. Levering algemene voorwaarden

U ontvangt de opgestelde algemene voorwaarden via de e-mail. De algemene voorwaarden worden in een Word-document geleverd. Desgewenst sturen wij de algemene voorwaarden ook in een ander bestandsformaat. Facturatie voor algemene voorwaarden opstellen geschiedt achteraf. Bij de levering van de algemene voorwaarden ontvangt u tevens de factuur via de e-mail.

4. Kwaliteitsgarantie & nazorg

Wij verlenen een kwaliteitsgarantie op de opgestelde algemene voorwaarden. Indien u na de levering van de algemene voorwaarden nog aanpassingen wenst, dan geeft u de aanpassingen door en worden de algemene voorwaarden kosteloos aangepast. Zodoende voldoen de algemene voorwaarden geheel aan uw wensen. De prijs voor algemene voorwaarden opstellen is inclusief correctierondes. Ook beantwoorden wij kosteloos al uw vragen met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de algemene voorwaarden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het laten opstellen van maakwerk algemene voorwaarden? Neem contact op, wij staan u graag vrijblijvend en uiteraard kosteloos te woord!

Écht maatwerk algemene voorwaarden

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de opgestelde algemene voorwaarden maatwerk zijn en speciaal voor uw bedrijf worden geschreven. Wij werken niet met standaard voorwaarden. Ook maken wij geen gebruik van een contract generator, zoals veel andere aanbieders van algemene voorwaarden wel doen. Naar uw specifieke situatie wordt gekeken en aan de hand daarvan worden de algemene voorwaarden met veel aandacht opgesteld.

Levertijd algemene voorwaarden opstellen en spoed

De levertijd voor opstellen algemene voorwaarden is meestal binnen 1 week. De levertijd staat duidelijk in de offerte. Dienen de algemene voorwaarden met spoed geleverd te worden, neem dan telefonisch 0516 – 427298 contact op om na te vragen of wij de algemene voorwaarden binnen de door u gewenste levertijd kunnen opstellen.

Voordelen algemene voorwaarden laten opstellen

Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op de overeenkomsten die u aangaat heeft o.a. de volgende voordelen:

♦ Minder risico:
Een van de belangrijkste redenen om algemene voorwaarden te hanteren is het beperken van het risico dat uw bedrijf loopt. In algemene voorwaarden staan namelijk aansprakelijkheidsbeperkingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen bestaan uit een opsomming van schades en situaties waarvoor uw bedrijf niet aansprakelijk is. Indien uw bedrijf producten verkoopt, dan wordt uw bedrijfsrisico mede beperkt door in de algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud op te nemen;

♦ Contracten minder omvangrijk:
Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat het niet noodzakelijk is alle afspraken in het contract op te nemen, aangezien bepaalde afspraken al in de algemene voorwaarden staan. Hierdoor zijn contracten korter en komen contracten vriendelijker over. Kernafspraken, zoals omschrijving van de dienst en/of het product dat (op)geleverd wordt, horen niet in de algemene voorwaarden thuis en dienen op een andere wijze met de klant te worden overeengekomen;

♦ Ten gunste van uw bedrijf afwijken van de wet:
In de algemene voorwaarden kunnen afspraken worden opgenomen die afwijken van de wet en gunstiger zijn voor uw bedrijf. Er kan van wetten worden afgeweken die niet van dwingend recht zijn;

♦ Condities staan duidelijk op een rij:
Voor de klant is het handig om de condities waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd te kunnen lezen in de algemene voorwaarden;

♦ Tijdsbesparing:
Niet bij iedere opdracht of bestelling dienen de betalingscondities en overige voorwaarden van de uitvoering van de overeenkomst te worden afgesproken. Deze afspraken staan namelijk in de algemene voorwaarden. Dit bespaart tijd.

Inhoud algemene voorwaarden afhankelijk van branche

De inhoud van de algemene voorwaarden is o.a. afhankelijk van de producten, diensten of werkzaamheden die (op)geleverd worden. De algemene voorwaarden voor een aannemer zijn uiteraard anders dan de algemene voorwaarden voor een webshop of een autoverhuurder. Voor een overzicht van de branches/beroepsgroepen waarvoor wij o.a. de algemene voorwaarden opstellen, zie Algemene voorwaarden per branche.

Algemene voorwaarden laten aanpassen

Naast algemene voorwaarden opstellen, voeren wij tevens werkzaamheden uit aan bestaande algemene voorwaarden, zoals het aanpassen en uitbreiden van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden dienen bijvoorbeeld aangepast en/of uitgebreid te worden indien uw handelswijze en/of uw bedrijfsactiviteiten (deels) zijn gewijzigd of zijn uitgebreid. Bij het aanpassen van de algemene voorwaarden wordt de gehele inhoud van de algemene voorwaarden gecontroleerd en worden daar waar nodig wijzigingen doorgevoerd.

Algemene voorwaarden van een ander bedrijf gekopieerd?

Heeft u algemene voorwaarden van een ander bedrijf gekopieerd, dan mag u deze algemene voorwaarden niet gebruiken, tenzij u toestemming heeft van de rechthebbende. Het kopiëren van andermans teksten is namelijk in strijd met de Auteurswet. Wij raden u dan ook af om gekopieerde algemene voorwaarden te gebruiken. Wilt u inhoudelijk dezelfde algemene voorwaarden als een ander bedrijf, dan herschrijven wij de algemene voorwaarden op een dergelijke wijze zodat u de algemene voorwaarden wel mag gebruiken.

Algemene voorwaarden laten controleren

Beschikt uw bedrijf over algemene voorwaarden of heeft u standaard algemene voorwaarden gedownload of ontvangen, maar weet u niet zeker of de algemene voorwaarden rechtsgeldig en volledig zijn, dan kunt u de algemene voorwaarden door ons laten controleren. Algemene voorwaarden laten controleren is gratis. Indien na het controleren van de algemene voorwaarden blijkt dat bepalingen in de algemene voorwaarden aangepast of uitgebreid dienen te worden, dan sturen wij u een offerte voor het wijzigen van de algemene voorwaarden.

Het gebruiken van uw algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden opstellen

Het is belangrijk dat u de opgestelde algemene voorwaarden op de juiste wijze gebruikt. Dit betekent dat u uw klanten dient te wijzen op de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden dienen voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter beschikking te worden gesteld. Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bij een offerte gevoegd worden of als bijlage in een e-mail. Komt de overeenkomst online via een website tot stand, dan dienen de algemene voorwaarden op de website gepubliceerd te worden. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten kan het voldoende zijn om middels een link te verwijzen naar uw algemene voorwaarden op de website, zie Is verwijzen naar algemene voorwaarden op website voldoende?

Moeten algemene voorwaarden gedeponeerd worden?

Het is wettelijk niet verplicht algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK of bij de rechtbank, zie ook Algemene voorwaarden deponeren KvK. Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden is het niet noodzakelijk dat de algemene voorwaarden gedeponeerd zijn bij de KvK of bij de rechtbank. Het is wel belangrijk dat de klant de inhoud van de algemene voorwaarden kan raadplegen.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Wij krijgen vaak de vraag of algemene voorwaarden verplicht zijn. Nee, het is wettelijk niet verplicht algemene voorwaarden te hanteren. Door algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op uw overeenkomsten loopt uw bedrijf minder risico, aangezien o.a. aansprakelijkheidsbeperkingen in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Hierdoor eisen bepaalde verzekeraars dat gewerkt wordt met algemene voorwaarden en is het hanteren van algemene voorwaarden verplicht.

Algemene voorwaarden en de AVG

Bedrijven verwerken persoonsgegevens, zoals contactgegevens van de contactpersonen van afnemers. Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat een bedrijf ten aanzien van de betrokkenen, van wie persoonsgegevens worden verwerkt, informatieplichten heeft. Deze informatieplichten dienen te worden opgenomen in een privacyverklaring. Het beschikken over een privacyverklaring met daarin de informatieplichten die volgen uit de AVG is wettelijk verplicht. Beschikt u over een privacyverklaring, dan wordt in de algemene voorwaarden een verwijzing gemaakt naar uw privacyverklaring. Uiteraard kunnen wij ook voor uw bedrijf een maatwerk privacyverklaring opstellen.

Verwerkersovereenkomst in algemene voorwaarden

Indien u in opdracht van klanten persoonsgegevens verwerkt, dan volgt uit de AVG dat afspraken i.v.m. deze verwerking vastgelegd dienen te worden. Deze afspraken staan in een verwerkersovereenkomst. Het is mogelijk een hoofdstuk “Verwerkersovereenkomst” aan de algemene voorwaarden toe te voegen, zie Algemene voorwaarden & AVG.

Offerte aanvragen opstellen algemene voorwaarden

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Andere soorten voorwaarden

Niet alleen algemene voorwaarden maar ook andere soorten voorwaarden stellen wij op voor uw bedrijf.

Garantievoorwaarden vanaf € 299,-
Gebruiksvoorwaarden vanaf € 349,-
Huurvoorwaarden vanaf € 449,-
Inkoopvoorwaarden vanaf € 399,-
Leveringsvoorwaarden vanaf € 349,-
Licentievoorwaarden vanaf € 349,-
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring