Meedenkend, meer dan 15 jaar ervaring, écht maatwerk en professioneel.

Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden nodig? Voor uw bedrijfsactiviteiten of voor een specifieke tak van uw bedrijf kunnen wij de algemene voorwaarden opstellen. De algemene voorwaarden worden opgesteld door een jurist die jarenlang ervaring heeft in het opstellen van algemene voorwaarden. De opgestelde algemene voorwaarden zijn volledig rechtsgeldig en voor u op maat gemaakt.


Prijs algemene voorwaarden opstellen: vanaf € 349,-

Ja, ik wil maatwerk algemene voorwaarden laten opstellen

Heeft u interesse in het laten opstellen van algemene voorwaarden voor uw bedrijf, dan hebben wij in eerste instantie de volgende informatie nodig:

 • Uw bedrijfsgegevens;
 • Een omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten.

Deze informatie kunt u geheel vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 070-3923995 aan ons verstrekken. Ook is het mogelijk eenvoudig via de website een offerte aan te vragen voor algemene voorwaarden opstellen.

Algemene voorwaarden opstellen

Rechtsgeldige algemene voorwaarden laten opstellen

Werkwijze algemene voorwaarden opstellen

Nadat wij uw akkoord hebben ontvangen op de offerte, wordt een bevestiging gestuurd. Het opstellen van uw algemene voorwaarden wordt ingepland. Telefonisch zal de inhoud van de algemene voorwaarden met u worden besproken. Hieronder een opsomming van de werkzaamheden die wij o.a. uitvoeren nadat de opdracht is verleend voor het opstellen van de algemene voorwaarden:

 • Het voorbereiden van vragen en onderwerpen voor het telefoongesprek, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van uw bedrijf;
 • Het telefonisch bespreken van uw werkwijze, bedrijfsactiviteiten, gewenste afspraken, e.d.;
 • Het adviseren over de inhoud van de algemene voorwaarden;
 • Het opstellen en leveren van rechtsgeldige maatwerk algemene voorwaarden;
 • Het, indien nodig, na de levering aanpassen van de algemene voorwaarden;
 • Het beantwoorden van uw vragen ten aanzien van de opgestelde algemene voorwaarden.

Heeft u vragen over algemene voorwaarden opstellen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wie stelt mijn algemene voorwaarden op?

De jurist die uw algemene voorwaarden opstelt is mr. Mirjam Geuze (meer dan 15 jaar ervaring in algemene voorwaarden opstellen). Zij is uw vaste aanspreekpunt.

Complete algemene voorwaarden met aansprakelijkheidsbeperkingen

Naast de wensen die u kenbaar heeft gemaakt met betrekking tot de algemene voorwaarden, worden de algemene voorwaarden aangevuld met bepalingen die gezien uw bedrijfsactiviteiten en werkwijze van belang zijn. De risico’s van uw bedrijf worden in kaart gebracht, zodat de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen in uw algemene voorwaarden worden opgenomen.

Garantie op algemene voorwaarden

Wij verlenen een kwaliteitsgarantie op de opgestelde algemene voorwaarden. Indien u na de levering van de algemene voorwaarden nog aanpassingen wenst, dan kunt u dat doorgeven. De algemene voorwaarden worden kosteloos aangepast. Zodoende zullen de algemene voorwaarden geheel voldoen aan uw wensen.

Levertijd en spoed

De levertijd voor opstellen algemene voorwaarden is meestal binnen 1 week. De levertijd wordt duidelijk in de offerte vermeld. Indien u de algemene voorwaarden met spoed nodig heeft, dan kunt u het beste telefonisch 070-3923995 contact met ons opnemen. Wilt u met spoed uw algemene voorwaarden laten opstellen, dan laten wij u direct weten of het mogelijk is de algemene voorwaarden te leveren voor of op de door u gewenste datum.

Geen model of standaard voorwaarden!

Wij gebruiken niet een systeem (contract generator) waardoor met het invullen van gegevens standaard algemene voorwaarden geproduceerd worden, zoals veel andere aanbieders van algemene voorwaarden wel doen. Elk bedrijf is anders, waardoor wij vinden dat met een contract generator geen goede algemene voorwaarden gemaakt worden. Wij kijken naar uw specifieke situatie en aan de hand daarvan stellen wij de algemene voorwaarden met veel aandacht op.

Voordelen algemene voorwaarden

Het werken met algemene voorwaarden heeft o.a. de volgende voordelen:

1. Minder risico

Een van belangrijkste redenen om algemene voorwaarden te hanteren is het beperken van het risico dat uw bedrijf loopt. In algemene voorwaarden staan namelijk aansprakelijkheidsbeperkingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen bestaan uit een opsomming van schades en situaties waarvoor het bedrijf niet aansprakelijk is. Indien u producten verkoopt, dan kan uw bedrijfsrisico mede beperkt worden door in de algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud op te nemen.

2. Contracten minder omvangrijk

Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat het niet noodzakelijk is alle afspraken in het contract op te nemen, aangezien bepaalde afspraken al in de algemene voorwaarden staan. Hierdoor zijn contracten korter en komen contracten vriendelijker over. Kernafspraken, zoals omschrijving van de dienst en/of het product dat (op)geleverd wordt, horen niet in de algemene voorwaarden thuis en dienen op een andere wijze met de wederpartij te worden overeengekomen.

3. Ten gunste van uw bedrijf afwijken van de wet

In de algemene voorwaarden kunnen afspraken worden opgenomen die afwijken van de wet en gunstiger zijn voor uw bedrijf, dan de wettelijke bepaling. Van sommige bepalingen in de wet kan niet worden afgeweken, het zogenaamd dwingend recht. Voor consumenten zijn meer bepalingen in de wet van dwingend recht dan voor zakelijke afnemers.

4. Condities staan duidelijk op een rij

Voor de klant is het handig om de condities waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd te kunnen lezen in de algemene voorwaarden.

5. Tijdsbesparing

Niet bij iedere opdracht of bestelling dienen de betalingscondities en overige voorwaarden van de uitvoering van de overeenkomst te worden afgesproken. Deze afspraken staan namelijk in de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden laten aanpassen

Naast algemene voorwaarden opstellen, kunnen wij ook uw bestaande algemene voorwaarden aanpassen en uitbreiden. Algemene voorwaarden dienen bijvoorbeeld aangepast en/of uitgebreid te worden indien uw handelswijze en/of uw bedrijfsactiviteiten (deels) zijn gewijzigd of zijn uitgebreid. Bij het aanpassen van de algemene voorwaarden worden tevens de gehele algemene voorwaarden gecontroleerd en zorgen wij ervoor dat de aangepaste algemene voorwaarden rechtsgeldig en volledig zijn en dat er geen tegenstrijdigheden in de algemene voorwaarden staan.

Algemene voorwaarden van een ander bedrijf gekopieerd?

Het kopiëren van andermans teksten is zonder toestemming niet toegestaan. Wij raden u dan ook af om gekopieerde algemene voorwaarden te gebruiken. U handelt daarmee namelijk in strijd met de Auteurswet. Heeft u wel algemene voorwaarden gekopieerd, dan kunnen wij de algemene voorwaarden herschrijven, zodat u de algemene voorwaarden wel mag gebruiken.

Algemene voorwaarden laten controleren

Beschikt uw bedrijf over algemene voorwaarden of heeft u standaard algemene voorwaarden gedownload of ontvangen, maar weet u niet zeker of de algemene voorwaarden rechtsgeldig en volledig zijn, dan kunt u de algemene voorwaarden door ons laten controleren. Algemene voorwaarden laten controleren is gratis. Indien na het controleren van de algemene voorwaarden blijkt dat bepalingen in de algemene voorwaarden aangepast of uitgebreid dienen te worden, dan sturen wij u een offerte voor het wijzigen van de algemene voorwaarden.

Inhoud van algemene voorwaarden afhankelijk van branche

In de algemene voorwaarden staan de algemene rechten en plichten van uw wederpartijen. Daarnaast wordt in algemene voorwaarden de aansprakelijkheid beperkt. De inhoud van de algemene voorwaarden is o.a. afhankelijk van de producten, diensten of werkzaamheden die (op)geleverd worden. De algemene voorwaarden voor een aannemer of bouwbedrijf zijn uiteraard anders dan de algemene voorwaarden voor een webshop of een ICT bedrijf. Voor een overzicht van de branches/beroepsgroepen waarvoor wij o.a. de algemene voorwaarden opstellen, zie Algemene voorwaarden per branche.

Webshop voorwaarden

Webshop voorwaarden zijn algemene voorwaarden specifiek gericht op de verkoop van producten en/of diensten via een webshop. Webshop voorwaarden dienen te voldoen aan de e-commerce wetgeving. Zie Algemene voorwaarden webshop voor het laten opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop.

Algemene voorwaarden voor B2B webshop

Bent u de eigenaar van een B2B webshop, dan kunnen de algemene voorwaarden strenger zijn en bent u niet gebonden aan het herroepingsrecht dat voor consumenten geldt.

Moeten algemene voorwaarden gedeponeerd worden?

Het is wettelijk niet verplicht algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK of bij de rechtbank, zie ook Algemene voorwaarden deponeren KvK. Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden is het niet noodzakelijk dat de algemene voorwaarden gedeponeerd zijn bij de KvK of bij de rechtbank. Het is wel belangrijk dat de wederpartij gewezen wordt op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zie hieronder.

Verwijzen naar algemene voorwaarden

Om een beroep te kunnen doen op uw algemene voorwaarden, dient u de algemene voorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te hebben gesteld. Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bij een offerte gevoegd worden of als bijlage in een e-mail. In de offerte of in de e-mail dient duidelijk een verwijzing te worden opgenomen naar de algemene voorwaarden, zie ook Informatieplicht bij algemene voorwaarden en Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden op website en op factuur

Algemene voorwaarden kunnen op de website geplaatst worden. Naar algemene voorwaarden verwijzen op de factuur is te laat. Het is niet noodzakelijk dat de wederpartij de algemene voorwaarden ook werkelijk gelezen heeft.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Wij krijgen vaak de vraag of algemene voorwaarden verplicht zijn. Nee, het is wettelijk niet verplicht algemene voorwaarden te hanteren. Door algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op uw overeenkomsten loopt uw bedrijf minder risico, aangezien o.a. aansprakelijkheidsbeperkingen in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Wilt u als bedrijf geen algemene voorwaarden gebruiken, dan is het wel verstandig om in een overeenkomst duidelijk de rechten en plichten van partijen vast te leggen, zoals in een raamovereenkomst.

Verzekering eist algemene voorwaarden

Bepaalde verzekeringen eisen dat gewerkt wordt met algemene voorwaarden. In een dergelijk geval bent u verplicht over algemene voorwaarden te beschikken. Eist uw verzekering algemene voorwaarden en wilt u algemene voorwaarden laten opstellen, neem dan vrijblijvend contact op.

Algemene voorwaarden en de AVG

Bedrijven verwerken meestal persoonsgegevens, zoals contactgegevens van natuurlijke personen. Uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) volgt dat een bedrijf ten aanzien van de betrokkenen, van wie persoonsgegevens worden verwerkt, informatieplichten heeft. Deze informatieplichten dienen te worden opgenomen in een privacy beleid. In de algemene voorwaarden kan verwezen worden naar een privacy beleid.

Verwerkersovereenkomst toevoegen aan algemene voorwaarden

Indien u in opdracht van klanten persoonsgegevens verwerkt, dan volgt uit de AVG dat afspraken i.v.m. deze verwerking vastgelegd dienen te worden. Deze afspraken kunnen opgenomen worden in een verwerkersovereenkomst die onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden.

Andere soorten voorwaarden

“Algemene voorwaarden” is de wettelijke term voor voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing worden verklaard. In de praktijk wordt de term “algemene voorwaarden” gebruikt voor de voorwaarden die gelden richting de wederpartij die producten en/of diensten en/of werkzaamheden afneemt. Ook andere soorten voorwaarden stellen wij op.

Garantievoorwaarden vanaf € 299,-
Gebruiksvoorwaarden vanaf € 349,-
Huurvoorwaarden vanaf € 349,-
Inkoopvoorwaarden vanaf € 399,-
Leveringsvoorwaarden vanaf € 349,-
Licentievoorwaarden vanaf € 349,-

Contract laten opstellen

Algemene voorwaarden opstellen is niet het enige waarbij wij u van dienst kunnen zijn. Wij stellen ook verschillende soorten contracten op. Op de contracten die u aangaat, verklaart u uw algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen als bijlage bij een contract gevoegd worden of middels het opnemen van een link in het contract kan verwezen worden naar de algemene voorwaarden op uw website.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Snelle levering
 • Garantie