Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden webshop opstellen

Wij zijn specialist webshop voorwaarden opstellen. Voor uw webshop kunnen wij rechtsgeldige algemene voorwaarden opstellen die geheel voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving. De algemene voorwaarden voor de webshop worden opgesteld aan de hand van de gegevens die wij van u ontvangen en zijn maatwerk.

Prijs algemene voorwaarden webshop opstellen: vanaf € 349,-

Ja, ik wil algemene voorwaarden webshop laten opstellen

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen voor uw webshop, dan kunt u ons vrijblijvend voorzien van de volgende informatie:

 • De producten en/of diensten die u via de webshop verkoopt;
 • Of uw klanten consumenten en/of zakelijke afnemers zijn.

De bovengenoemde informatie verstrekt u via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298. Ook is het mogelijk eenvoudig via de website een offerte aan te vragen voor algemene voorwaarden webshop opstellen. Vervolgens sturen wij u een e-mail met de prijs en de levertijd voor het opstellen van uw webshop voorwaarden.

Werkwijze algemene voorwaarden webshop opstellen

Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, nemen wij contact met u op om de inhoud van de algemene voorwaarden voor uw webshop te bespreken. Tijdens dit telefoongesprek stellen wij u vragen met betrekking tot uw webshop, zodat wij een goed beeld krijgen van de webshop en van de door u gewenste afspraken.

Prijs webshop voorwaarden opstellen

De prijs voor het opstellen van algemene voorwaarden voor een webshop is over het algemeen € 349,-. Het is mogelijk dat wij afwijken van deze standaard prijs bijvoorbeeld indien u naast de online verkoop van producten en/of diensten nog andere bedrijfsactiviteiten in de algemene voorwaarden verwerkt wenst te hebben. De prijs die wij offreren voor het opstellen van de algemene voorwaarden is gebaseerd op een inschatting van de tijd die het kost om het telefoongesprek voor te breiden, de algemene voorwaarden met u te bespreken en vervolgens algemene voorwaarden te schrijven die geheel aansluiten bij uw webshop en uw wensen.

Maatwerk webshop voorwaarden

Wij benadrukken dat bij het opstellen van webshop voorwaarden geen gebruik wordt gemaakt van een contractgenerator. De opgestelde algemene voorwaarden voor uw webshop zijn écht maatwerk en zullen geheel aansluiten bij de producten en/of diensten die u verkoopt in uw webshop.

Wie stelt de algemene voorwaarden voor mijn webshop op?

De algemene voorwaarden voor uw webshop worden opgesteld door mr. Mirjam Geuze. Zij is gespecialiseerd in de wetgeving die betrekking heeft op het online verkopen van producten en/of diensten (e-commerce recht) en heeft jarenlang ervaring in het opstellen van voorwaarden voor verschillende soorten webshops.

Levertijd webshop voorwaarden opstellen

De levertijd voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor een webshop is meestal binnen 1 week. De levertijd staat duidelijk in de offerte. Heeft u de algemene voorwaarden voor uw webshop met spoed nodig, dan raden wij u aan telefonisch 0516 – 427298 contact op te nemen om na te vragen of wij de webshop voorwaarden op de door u gewenste datum kunnen leveren.

Garantie op kwaliteit

Op de geleverde algemene voorwaarden voor uw webshop verlenen wij een kwaliteitsgarantie. Dit betekent dat op uw verzoek na de levering kosteloos gewenste wijzigingen in de algemene voorwaarden worden doorgevoerd. Daarnaast staan wij ervoor in dat de webshop voorwaarden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Voordelen hanteren algemene voorwaarden voor webshop

Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op de overeenkomsten die via de webshop tot stand komen, heeft o.a. de volgende voordelen:

 • De wettelijke informatieplichten die u als webshop eigenaar heeft, kunnen in de algemene voorwaarden worden opgenomen, waaronder de bedenktijd en de betaalmethodes;
 • In uw voordeel kan van bepaalde wettelijke regels in de algemene voorwaarden worden afgeweken;
 • Het is duidelijk wat de rechten en plichten van partijen zijn op het moment dat de klant een bestelling plaatst in de webshop. Hierdoor kan discussie voorkomen worden;
 • Het plaatsen van algemene voorwaarden op de website geeft de webshop een professionele uitstraling.

Algemene voorwaarden webshop wat wordt er in opgenomen?

De inhoud van de algemene voorwaarden voor een webshop is o.a. afhankelijk van (i) de producten en/of diensten die via de webshop aangeboden worden, (ii) aan wie de producten en/of diensten worden aangeboden en (iii) of u maatwerk producten levert. Voor het bestellen van kleding via een webshop gelden andere afspraken, dan voor het bestellen van drukwerk of voor het inschrijven op een (online) training.  Hieronder worden een paar onderwerpen uitgelicht die kunnen voorkomen in de algemene voorwaarden voor een webshop waar producten worden aangeboden.

1. Het herroepingsrecht

Voor veel webshops is het herroepingsrecht een doorn in het oog. Helaas kunnen wij niet om het herroepingsrecht heen en dienen bepalingen in de algemene voorwaarden te worden opgenomen i.v.m. het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is het recht van de consument om de overeenkomst die via een webshop tot stand is gekomen binnen 14 dagen na de levering van de gehele bestelling te ontbinden. Kan de klant een beroep doen op zijn wettelijke herroepingsrecht, dan:

 • Staan in de webshop voorwaarden de regels die gelden i.v.m. het herroepingsrecht; en
 • Wordt in de webshop voorwaarden verwezen naar het modelformulier voor het herroepingsrecht. Voor het downloaden van dit modelformulier ga naar: Modelformulier herroepingsrecht.

Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht, zoals producten die op maat worden gemaakt en producten die snel kunnen bederven. Kan de klant bij het plaatsen van de bestelling kiezen uit verschillende standaard opties, zoals een kleur of afmeting, dan is er geen sprake van maatwerk. Ook bij tweedehands producten die via een webshop verkocht worden is het herroepingsrecht van toepassing.

2. Annulering

Is het herroepingsrecht niet van toepassing, bijvoorbeeld omdat sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen of omdat de klant een zakelijke afnemer is, dan kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht indien de klant de bestelling annuleert die via de webshop geplaatst is. In een dergelijk geval worden in de webshop voorwaarden duidelijk de afspraken opgenomen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geannuleerd en de eventuele annuleringskosten die in rekening worden gebracht.

3. Verzendkosten/transportkosten

In de algemene voorwaarden staat of verzend- of transportkosten aan de klant in rekeningen worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk worden gesteld van de orderwaarde. De hoogte van de verzendkosten of de transportkosten dient voor of bij het plaatsen van de bestelling duidelijk op de website aan de klant kenbaar te worden gemaakt, zodat de klant weet wat de totale prijs is die hij moet betalen voor de bestelling. Het bedrag zelf dat voor het opsturen of het transport in rekening wordt gebracht, hoeft niet in de webshop voorwaarden te worden opgenomen. Een veel gestelde vraag i.v.m. de verzendkosten en het herroepingsrecht:

Moeten de verzendkosten voor het opsturen van het product aan de klant worden terugbetaald als de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht?

Ja!

Het is niet verplicht de verzendkosten of transportkosten voor het terugsturen van het product bij een beroep op het herroepingsrecht te vergoeden. Zijn deze kosten voor het terugsturen voor rekening van de klant, dan dient de klant daarop gewezen te worden, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden.

4. Betaalmethodes

De betalingsmogelijkheden die de webshop biedt, kunnen in de algemene voorwaarden staan. Let op: Bij de bestelling van producten is het wettelijk niet toegestaan van een consument vooruitbetaling te eisen. De consument dient minimaal 1 betaalmogelijkheid te worden aangeboden waarmee hij bij de aflevering of achteraf kan betalen.

5. Leveringsafspraken

Leveringsafspraken in de webshop voorwaarden kunnen eenvoudig zijn indien het om producten gaat die via de reguliere post verstuurd worden. Voorbeeld: “De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres ”. Heeft de klant bij het bestellen de optie om de bestelling op te halen, dan zal dat vermeld worden in de algemene voorwaarden. Kan de klant een bankstel, tuinmeubel of andere grote producten bestellen via de webshop, dan zijn de leveringsafspraken in de algemene voorwaarden uitgebreider.

6. Klachtenprocedure

De klachtenprocedure kan een onderdeel zijn van de webshop voorwaarden, waaronder:

 • De wijze(n) waarop een klacht ingediend kan worden;
 • De afhandeling van een klacht;
 • Omstandigheden die ertoe leiden dat een klacht niet (verder) in behandeling wordt genomen.
7. Garantievoorwaarden

Wordt op het product een garantie verleend, dan kunnen de garantievoorwaarden meegestuurd worden bij de levering van het product of de garantievoorwaarden worden als apart artikel in de webshop voorwaarden opgenomen. Wordt de garantie niet verleend door de webshop eigenaar, maar door de fabrikant van het product, de zogenaamde fabrieksgarantie, dan kan in de webshop voorwaarden verwezen worden naar de fabrieksgarantie.

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen en overmacht

Binnen de grenzen van de wet kunnen in de webshop voorwaarden schades opgesomd worden waarvoor de webshop eigenaar niet aansprakelijk is. Daarnaast wordt in de webshop voorwaarden een opsomming gemaakt van situaties die onder overmacht vallen en de gevolgen indien sprake is van een overmachtssituatie.

Webshop voor consumenten en zakelijke afnemers

Verkoopt u via de webshop producten en/of diensten aan consumenten en aan zakelijke afnemers, dan dient, daar waar nodig, in de algemene voorwaarden een onderscheid te worden gemaakt tussen de zakelijke afnemers en consumenten. Dit is noodzakelijk aangezien in de wet bepaalde artikelen zijn opgenomen waarvan niet ten nadele van een consument in algemene voorwaarden kan worden afgeweken.

Hoe moet ik webshop voorwaarden gebruiken?

De klant dient voordat hij een bestelling plaatst, te worden gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Wat wij aanraden is het welbekende aanvinkvakje tijdens het bestelproces. De algemene voorwaarden dienen in ieder geval op de website geplaatst te worden. Meer hierover: Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop. Het deponeren van algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank is niet noodzakelijk.

Algemene voorwaarden B2B webshop

Verkoopt u via de webshop producten en/of diensten enkel aan bedrijven en niet aan consumenten, dan bent u niet gebonden aan het consumentenrecht en aan de Wet handhaving consumentenbescherming. De algemene voorwaarden voor een B2B webshop kunnen strenger zijn dan de algemene voorwaarden voor een consumenten webshop. Het herroepingsrecht is bij een B2B webshop niet van toepassing.

Algemene voorwaarden internationale webshop

Is uw webshop niet alleen gericht op de verkoop aan klanten die woonachtig zijn in Nederland en verkoopt u ook producten aan buitenlandse klanten, dan is het niet voldoende om alleen over Nederlandstalige algemene voorwaarden te beschikken. De webshop voorwaarden dienen beschikbaar te zijn in de taal die de klant beheerst. Indien de inhoud van de website (tevens) in het Engels is, dan dienen de algemene voorwaarden (tevens) Engelstalig te zijn. Wij kunnen de vertaling van uw webshop voorwaarden verzorgen naar o.a. het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Offerte aanvragen algemene voorwaarden webshop opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Nadelen standaard (bijna) gratis webshop voorwaarden

Er zijn veel websites die gratis of tegen een hele lage prijs algemene voorwaarden voor webshops aanbieden. Doordat wij tevens algemene voorwaarden controleren, hebben wij meerdere van deze (bijna) gratis algemene voorwaarden onder ogen gekregen. Derhalve kunnen wij u wijzen op de volgende nadelen die kunnen kleven aan het gebruiken van standaard webshop voorwaarden:

 • De standaard webshop voorwaarden zijn niet up-to-date waardoor er bepalingen in staan die in strijd zijn met de wet;
 • Er staan bepalingen in standaard webshop voorwaarden die, gezien de producten en/of diensten die u aanbiedt, niet van toepassing zijn. Dit heeft als gevolg dat de algemene voorwaarden onnodig lang zijn en dat kan voor onduidelijkheid zorgen, terwijl algemene voorwaarden juist bedoeld zijn om duidelijkheid te scheppen;
 • Bepalingen, die gezien de producten en/of diensten die u aanbiedt belangrijk zijn, ontbreken in de standaard webshop voorwaarden;
 • Het geeft de webshop een goedkope uitstraling, aangezien het vaak herkenbaar is dat de algemene voorwaarden niet speciaal voor uw webshop zijn geschreven.

Algemene voorwaarden webshop laten checken

Wij kunnen u niet alleen van dienst zijn bij webshop voorwaarden opstellen, maar ook bij het controleren van reeds opgestelde webshop voorwaarden. Maakt u gebruik van algemene voorwaarden die u van een website heeft gedownload, heeft u algemene voorwaarden laten opstellen door een andere partij en twijfelt u over de kwaliteit of heeft u zelf de algemene voorwaarden voor uw webshop opgesteld, dan kunt u deze algemene voorwaarden ter controle aan ons voorleggen, zie Algemene voorwaarden controleren.

Het nakijken van uw webshop algemene voorwaarden is gratis. Na het controleren laten wij u via de e-mail weten of uw algemene voorwaarden correct zijn of welke bepalingen aangepast dienen te worden of ontbreken. Is het noodzakelijk de algemene voorwaarden aan te passen, dan ontvangt u een vrijblijvende offerte voor het in orde maken van uw webshop algemene voorwaarden.

Privacyverklaring voor webshop

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een webshop eigenaar bepaalde informatieplichten m.b.t. persoonsgegevens die verwerkt worden. Voor uw website kunnen wij de privacyverklaring opstellen. In de algemene voorwaarden kan vervolgens verwezen worden naar uw privacyverklaring.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring