Kies voor kwaliteit, écht maatwerk, meer dan 15 jaar ervaring en meedenkend.

Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden webshop

Voor uw webshop kunnen wij rechtsgeldige algemene voorwaarden opstellen die geheel voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving. De opgestelde algemene voorwaarden zijn maatwerk. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden wordt rekening gehouden met alle producten en/of diensten die u via de webshop verkoopt en met de wijze waarop uw webshop is ingericht.

 

Prijs algemene voorwaarden webshop: vanaf € 349,-

Ja, ik wil graag webshop algemene voorwaarden laten opstellen

Wilt u de algemene voorwaarden voor uw webshop laten opstellen, dan ontvangen wij graag een omschrijving van de producten en/of diensten die u via de webshop verkoopt. Deze informatie kunt u vrijblijvend telefonisch 070-3923995 of via de e-mail aan ons verstrekken of u kunt online een offerte aanvragen webshop algemene voorwaarden. Vervolgens sturen wij u een e-mail met onze offerte. Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, nemen wij contact met u op om de inhoud van de algemene voorwaarden voor uw webshop te bespreken.

Algemene voorwaarden B2B webshop

Verkoopt u via de webshop producten en/of diensten enkel aan bedrijven en niet aan consumenten, dan bent u niet gebonden aan het consumentenrecht en aan de Wet handhaving consumentenbescherming. De algemene voorwaarden voor een B2B webshop kunnen strenger zijn dan de algemene voorwaarden voor een consumenten webshop. Het herroepingsrecht is bij een B2B webshop niet van toepassing. Voor het laten opstellen van de algemene voorwaarden voor uw B2B webshop zie Algemene voorwaarden B2B webshop.

Wat staat er in webshop voorwaarden?

De inhoud van de algemene voorwaarden voor een webshop is afhankelijk van de producten en/of diensten die via de webshop verkocht worden. Voor het bestellen van kleding via een webshop gelden andere afspraken, dan voor het bestellen van drukwerk. Verkoopt u via de webshop producten aan consumenten en aan bedrijven, dan kan, daar waar noodzakelijk, in de algemene voorwaarden een onderscheid worden gemaakt tussen de zakelijke en de particuliere koper. Hieronder worden een paar onderwerpen uitgelicht die kunnen voorkomen in de algemene voorwaarden voor een webshop.

1. Account aanmaken op de website

In de algemene voorwaarden staat of het noodzakelijk is om een account aan te maken om een bestelling te kunnen plaatsen. Daarnaast worden in de algemene voorwaarden bepalingen opgenomen over inloggegevens (gebruiksnaam en wachtwoord), waaronder dat bij constatering van misbruik de klant contact dient op te nemen met de webshop eigenaar en dat de webshop eigenaar niet verantwoordelijk is voor misbruik.

2. Het herroepingsrecht

Voor veel webshops is het herroepingsrecht een doorn in het oog. Helaas kunnen wij niet om het herroepingsrecht heen en dienen bepalingen in de algemene voorwaarden te worden opgenomen i.v.m. het herroepingsrecht. Voor de duidelijkheid het herroepingsrecht is, in het kort, het recht van de consument om de overeenkomst binnen 14 dagen na de levering te ontbinden. Meer hierover: Herroepingsrecht bij bestelling via webshop

Wij hebben webshop algemene voorwaarden opgesteld voor een kringloopwinkel en toen kwam vanuit de kringloopwinkel de vraag:

Geldt het herroepingsrecht ook voor vintage of tweedehands producten?

Ja!

Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht, zoals producten die op maat worden gemaakt, producten die snel kunnen bederven en bij de levering van diensten (onder bepaalde voorwaarden). Is het herroepingsrecht niet van toepassing, dan dient dat duidelijk aan de klant kenbaar te worden gemaakt. In de algemene voorwaarden voor een webshop wordt verwezen naar de modelformulieren voor het herroepingsrecht. Voor het downloaden van de modelformulieren zie Modelformulier herroepingsrecht.

3. Verzendkosten

In de algemene voorwaarden staat of vermelde prijzen op de website inclusief of exclusief verzendkosten zijn. De hoogte van de verzendkosten dient voor of bij het plaatsen van de bestelling duidelijk op de website aan de klant kenbaar te worden gemaakt, zodat de klant weet wat de totale prijs is die hij moet betalen voor de bestelling. Ook een veel gestelde vraag:

Moet ik de verzendkosten voor het opsturen van het product terugbetalen indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht? ”.

Ja!

De verzendkosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de klant, mits aan de klant kenbaar is gemaakt dat deze kosten voor zijn rekening komen. Als service kan een webshop eigenaar aanbieden dat hij deze verzendkosten ook betaalt. Meer hierover: Wie betaalt verzendkosten bij herroepingsrecht?

3. Betaalmethodes

De betalingsmogelijkheden die de webshop biedt staan in de algemene voorwaarden. Let op: Bij de bestelling van producten is het wettelijk niet toegestaan vooruitbetaling te eisen, zie ook Vooruitbetaling eisen bij webshop toegestaan?

4. Leveringsafspraken

Leveringsafspraken kunnen eenvoudig zijn indien het om producten gaat die via de reguliere post verstuurd worden, voorbeeld: “De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres ”. Heeft de klant bij het bestellen de optie om de bestelling op te halen, dan zal dat vermeld worden in de algemene voorwaarden. Kan de klant een bankstel, tuinmeubel of andere grote zaken bestellen via de website, dan zullen uitgebreide leveringsafspraken in de algemene voorwaarden staan.

5. Klachtenprocedure

De klachtenprocedure kan een onderdeel zijn van de algemene voorwaarden, waaronder:

 • De wijze(n) waarop een klacht ingediend kan worden;
 • De afhandeling van een klacht;
 • Omstandigheden die ertoe leiden dat een klacht niet (verder) in behandeling wordt genomen.

6. Garantievoorwaarden

Wordt op het product een garantie verleend, dan kunnen de garantievoorwaarden meegestuurd worden bij de levering van het product of de garantievoorwaarden worden als apart artikel in de algemene voorwaarden opgenomen. Wordt de garantie niet verleend door de webshop eigenaar, maar door de fabrikant van het product, de zogenaamde fabrieksgarantie, dan kan in de algemene voorwaarden verwezen worden naar de fabrieksgarantie.

Heeft u voor de producten die u via een webshop verkoopt aparte garantievoorwaarden nodig, dan kunnen wij deze garantievoorwaarden opstellen.

7. Aansprakelijkheidsbeperkingen en overmacht

Binnen de grenzen van de wet kunnen in de algemene voorwaarden schades opgesomd worden waarvoor de webshop eigenaar niet aansprakelijk is. Hierbij wordt verwezen naar het artikel waarin overmachtssituaties zijn omschreven. Meer hierover: Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden.

Hoe moet ik de algemene voorwaarden gebruiken?

De klant dient voordat hij een bestelling plaatst, te worden gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Wat wij aanraden is het welbekende aanvinkvakje tijdens het bestelproces. De algemene voorwaarden dienen in ieder geval op de website geplaatst te worden. Meer hierover: Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop. Het deponeren van algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank is niet noodzakelijk, zie ook Algemene voorwaarden deponeren KvK.

Algemene voorwaarden voor een webshop verplicht?

Nee, het is wettelijk niet verplicht om als webshop algemene voorwaarden te hanteren. Verklaart u op de bestellingen die via de webshop worden geplaatst geen algemene voorwaarden van toepassing, dan gelden de wettelijke regels.

Waarom algemene voorwaarden hanteren voor mijn webshop?

Het opnemen van algemene voorwaarden in uw webshop heeft de volgende voordelen:

 • Van bepaalde wettelijke regels kan in de algemene voorwaarden worden afgeweken. (Van wetsartikelen die van dwingend recht zijn, kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken);
 • De wettelijke informatieplichten die een webshop eigenaar heeft, kunnen in de algemene voorwaarden worden opgenomen, waaronder de bedenktijd en de betaalmethodes;
 • Het is voor de webshop eigenaar en voor de klant duidelijk wat hun rechten en plichten zijn;
 • Het geeft de webshop een professionele uitstraling.

Algemene voorwaarden internationale webshop

Is uw webshop niet alleen gericht op de verkoop aan klanten die woonachtig zijn in Nederland en verkoopt u ook producten aan buitenlandse klanten, dan is het niet voldoende om alleen over Nederlandstalige algemene voorwaarden te beschikken. In een dergelijk geval moet u in ieder geval ook Engelstalige algemene voorwaarden voor uw webshop hebben. Dit kunnen wij voor u verzorgen, zie Algemene voorwaarden webshop in het Engels.

Huidige algemene voorwaarden laten uitbreiden i.v.m. de verkoop via een webshop

Indien u al algemene voorwaarden heeft voor de verkoop van producten in een winkel of ander fysiek verkooppunt en deze algemene voorwaarden aangevuld dienen te worden i.v.m. de verkoop via een webshop, dan kunnen wij dat tevens voor u verzorgen. Uw huidige algemene voorwaarden kunt u via de e-mail vrijblijvend sturen met het verzoek een offerte te ontvangen voor het geschikt maken van de algemene voorwaarden voor online verkoop.

Waarom leveren jullie niet gratis algemene voorwaarden?

Wij leveren algemene voorwaarden die speciaal geschreven zijn voor de producten en/of diensten die u via de webshop verkoopt en voor uw handelswijze. Aangezien wij enige tijd bezig zijn met het schrijven van deze algemene voorwaarden, kunnen wij dat niet gratis doen. Ook bij Juridische Supermarkt moet de schoorsteen roken. Er zijn veel websites die gratis standaard algemene voorwaarden voor webshops aanbieden. De inhoud van deze meeste standaard webshop algemene voorwaarden op het internet is ons bekend en is inderdaad “standaard”.

Algemene voorwaarden laten checken

Maakt u gebruik van standaard algemene voorwaarden die u van een website gedownload heeft of heeft u zelf de algemene voorwaarden voor uw webshop opgesteld, dan kunt u deze algemene voorwaarden ter controle aan ons voorleggen, zie Algemene voorwaarden controleren. Het nakijken van uw webshop algemene voorwaarden is gratis. Na het controleren laten wij u via de e-mail weten of uw algemene voorwaarden correct zijn of welke bepalingen aangepast dienen te worden of ontbreken.

Privacy beleid voor website

Ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een webshop eigenaar bepaalde informatieplichten. De informatieplichten gelden voor klanten, maar ook voor websitebezoekers die geen bestelling plaatsen. Voor uw website kunnen wij het privacy beleid opstellen. In de algemene voorwaarden kan vervolgens verwezen worden naar uw privacy beleid.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Snelle levering
 • Vaste prijzen