Modelformulier herroepingsrecht

De verkoper die via een webshop producten aan consumenten verkoopt, is verplicht de consument het door de wetgever vastgestelde Europees Modelformulier voor herroepingsrecht te sturen. Met het Modelformulier voor herroepingsrecht kan de consument de koopovereenkomst die via de webshop tot stand is gekomen, ontbinden. De consument is niet verplicht gebruik te maken van het modelformulier. Hij kan bijvoorbeeld ook via de e-mail of via de website aan de verkoper laten weten dat hij de koopovereenkomst wil ontbinden.

Modelformulier voor herroepingsrecht downloaden

Informatie verstrekken over het herroepingsrecht

Naast het bovengenoemde modelformulier voor herroeping is het verstandig om gebruik te maken van het Europees modelformulier informatie herroepingsrecht. Door dit standaard formulier aan de consument te verstrekken voldoet deĀ  eigenaar van een webshop aan zijn informatieplicht die hij heeft i.v.m. het herroepingsrecht.

Modelformulier informatie herroepingsrecht downloaden

De invulinstructies van het modelformulier staan onderaan het document.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Indien sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen, waardoor de consument geen beroep kan doen op zijn herroepingsrecht, dan hoeft uiteraard niet het Modelformulier voor herroepingsrecht aan de consument verstrekt te worden. Zie voor de uitzonderingenĀ Herroepingsrecht en de uitzonderingen. In een dergelijk geval dient duidelijk aan de consument op de website en in de webshopvoorwaarden kenbaar te worden gemaakt dat de consument geen beroep toekomt op het herroepingsrecht.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 06 – 15 29 23 97

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Algemene voorwaarden
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie