Algemene voorwaarden webshop wat moet er in staan?

In de algemene voorwaarden voor een webshop dienen in begrijpelijke taal de rechten en plichten van de koper en van de webshop te worden opgenomen, zoals voor wie de verzendkosten zijn, conformiteit, op welke wijzen(n) klachten ingediend kunnen worden en indien van toepassing de garantie. Indien de koper een consument is en via de webshop fysieke producten besteld kunnen worden, dan dient het herroepingsrecht in de algemene voorwaarden te worden opgenomen, tenzij sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen. Voor het laten opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor uw webshop, zie Algemene voorwaarden webshop opstellen.

Inhoud algemene voorwaarden webshop

Wat in de algemene voorwaarden voor een webshop moet staan is o.a. afhankelijk van het volgende:

 • De producten en/of diensten die via de webshop verkocht worden;
 • Wie de klanten zijn van de webshop. Zijn dat consumenten of (ook) bedrijven;
 • Of de klant een account kan aanmaken op de website.

Worden online producten en/of diensten aan consumenten verkocht, dan moeten de algemene voorwaarden van de webshop voldoen aan de Wet handhaving consumentenbescherming.

Hieronder een opsomming van onderwerpen die in de algemene voorwaarden voor een webshop opgenomen moeten worden.

Totstandkoming van de overeenkomst en bevestiging

In de algemene voorwaarden staat dat de overeenkomst tot stand komt nadat de klant het bestelproces via de webshop succesvol heeft doorlopen. De bevestigingse-mail dient ook in de algemene voorwaarden vermeld te worden.

Betaling

De betaalmogelijkheden van de webshop dienen in de algemene voorwaarden te worden opgenomen. De klant zijnde een consument kan niet verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de prijs, zie Vooruitbetaling eisen bij webshop toegestaan?

Levering & verzendkosten

In de algemene voorwaarden moet worden opgenomen dat indien de webshop niet binnen 30 dagen de bestelling kan leveren, de klant zijnde een consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Maakt de klant gebruik van dit recht, dan moeten eventueel reeds door de klant betaalde bedragen door de webshop aan de klant worden terugbetaald.

Worden verzendkosten aan de klant in rekening gebracht, dan kan de hoogte van de verzendkosten in de algemene voorwaarden worden opgenomen. De hoogte van de verzendkosten dient in ieder geval voor of bij het plaatsen van de bestelling aan de klant kenbaar te worden gemaakt. Doet de klant een beroep op zijn herroepingsrecht en de verzendkosten voor het terugsturen van de bestelling zijn voor rekening van de klant, dan moet dat in de algemene voorwaarden staan, zie ook Wie betaalt verzendkosten bij herroepingsrecht?

Herroepingsrecht

Worden via de webshop producten en/of diensten aan consumenten verkocht, dan moet het herroepingsrecht in de algemene voorwaarden verwerkt worden. Duidelijk moet aan de klant kenbaar worden gemaakt dat het herroepingsrecht van toepassing is en op welke wijze(n) hij een beroep kan doen op het herroepingsrecht. Is het herroepingsrecht niet van toepassing omdat er sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen, zie Herroepingsrecht en de uitzonderingen, dan moet in de algemene voorwaarden vermeld worden waarom het herroepingsrecht niet van toepassing is. Worden via de webshop alleen producten en/of diensten aan bedrijven verkocht, dan is het niet noodzakelijk om het herroepingsrecht in de algemene voorwaarden op te nemen.

Klachtenprocedure

Indien de webshop een bepaalde klachtenprocedure hanteert, dan moet de klachtenprocedure opgenomen worden in de algemene voorwaarden. Ook als er geen specifieke klachtenprocedure is, is het raadzaam in de algemene voorwaarden op te nemen op welke wijze(n) de klant een klacht kan indienen.

Garantie

In de wet is de conformiteit opgenomen: “De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden“, zie Koopovereenkomst en conformiteit. Naast deze “wettelijke garantie” kan door de webshop nog een extra garantie worden verleend, maar dat is niet verplicht. Wordt een extra garantie verleend, dan kunnen de garantievoorwaarden onderdeel uitmaken van de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden kan dan bijvoorbeeld worden opgenomen:

 • De looptijd van de garantie. Verschilt de garantie per product, dan kan worden opgenomen dat de looptijd van de garantie bij het aanbod op de website staat;
 • Op welke wijze de klant een garantieclaim moet indienen;
 • Situaties die tot gevolg hebben dat de garantieclaim wordt afgewezen.

Als door de fabrikant van het product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan is het verstandig om in de algemene voorwaarden op te nemen dat de klant de garantieclaim dient in te dienen bij de fabrikant en niet bij de webshop.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring