Koopovereenkomst en conformiteit

De conformiteit is in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek opgenomen.

De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

Dit betekent dat het geleverde product de eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Indien er sprake is van non-conformiteit, dan kan de koper de correcte nakoming van de koopovereenkomst van de verkoper eisen.

Rechtsvermoeden bij consumentenkoop

I.v.m. de consumentenkoop is in de wet opgenomen dat wordt vermoed dat het product op het moment van de aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien het gebrek aan het product zich binnen 1 jaar na de aflevering openbaart, tenzij de aard van het product zich daartegen verzet, zoals bederfelijke producten.

Klachtplicht van koper

De koper dient de verkoper er tijdig van op de hoogte te stellen dat er sprake is van non-conformiteit. Doet de koper dit niet, dan kan de koper er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, zie ook Wat is de wettelijke klachttermijn?.

Garantie

Door aan de koper kenbaar te maken, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden, dat op de geleverde producten geen garantie wordt gegeven, dan betekent dit niet dat de koper geen beroep meer kan doen op de non-conformiteit. Het geleverde product dient overeen te stemmen met hetgeen de koper mocht verwachten, ongeacht of er wel of geen garantie is gegeven.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring