Koopovereenkomst wat moet er in staan?

In de koopovereenkomst staan de rechten en plichten van de koper en de verkoper i.v.m. de zaak of de zaken die de koper van de verkoper koopt. In de koopovereenkomst wordt omschreven de zaak of zaken die de koper van de verkoper koopt. Eventueel kan aan de koopovereenkomst een bijlage worden toegevoegd waarin de specificaties van de zaak worden omschreven.

Verkoopprijs en betaling

In de koopovereenkomst staat de verkoopprijs van de zaak die de koper van de verkoper koopt. Daarnaast kan in de koopovereenkomst worden opgenomen wanneer de verkoopprijs betaald moet worden. De verkoopprijs kan in één keer betaald moeten worden of in termijnen.

Levering

In de koopovereenkomst staat waar de zaak geleverd wordt. Dit kan bijvoorbeeld het magazijn van de verkoper zijn. In een dergelijk geval is sprake van “levering af magazijn” en dient de koper de zaak op te (laten) halen bij de verkoper. Wordt de zaak afgeleverd op het adres van de koper, dan kan in de koopovereenkomst worden opgenomen voor welke partij de verzend- of transportkosten zijn.

Eigendomsvoorbehoud

Aan de koopovereenkomst kan een eigendomsvoorbehoud gekoppeld worden. Dit betekent dat, ondanks de levering, de eigendom van de zaak pas overgaat op de koper op het moment dat de koper de verkoopprijs aan de verkoper betaald heeft.

Garantie

Wordt op de zaak een garantie verleend, dan kunnen de looptijd van de garantie en de overige garantievoorwaarden in de koopovereenkomst omschreven worden. Vaak wordt de garantie niet opgenomen in de koopovereenkomst, maar in aparte garantievoorwaarden of in algemene voorwaarden.

Auteur: mr. Mirjam Geuze
Specialist: contractenrecht, handelsrecht, ICT-recht, intellectueel eigendomsrecht

info@juridische-supermarkt.nl

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring