Wat is een koopovereenkomst?

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (Artikel 7:1 Burgerlijk Wetboek). Indien de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf (een particulier), dan is er sprake van een consumentenkoop.

Partijen komen geen prijs overeen

De koop is ook geldig indien de verkoper en de koper geen prijs met elkaar hebben afgesproken. Zijn partijen geen prijs overeengekomen, dan is de koper een redelijke prijs aan de verkoper verschuldigd. Bij het bepalen van een redelijke prijs dient rekening te worden gehouden met de prijzen die de verkoper gewoonlijk hanteert.

Totstandkoming van een koopovereenkomst en koop op afstand

De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat er sprake is van aanvaarding van een aanbod, zie ook Hoe komt een overeenkomst tot stand? Komt de consumentenkoopovereenkomst tot stand doordat een consument een bestelling plaatst via een webshop, dan is er sprake van een koop op afstand. Op de koop op afstand is de Wet handhaving consumentenbescherming van toepassing.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring