Blog rechtsgebied: Contractenrecht

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Een overeenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen. Een overeenkomst kan tot stand komen: mondeling, zoals de koop van een brood bij de bakker; elektronisch, zoals via een webshop of via de e-mail; schriftelijk, bijvoorbeeld indien beide partijen de overeenkomst ondertekenen of doordat een inschrijfformulier wordt ondertekend.

Lees verder >

Uitleg van overeenkomst en algemene voorwaarden

In de wet zijn geen regels opgenomen over op welke wijze een overeenkomst uitgelegd moet worden. Uit de rechtspraak volgt dat:

“bij uitleg van bepalingen in een overeenkomst gekeken moet worden naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.”

Lees verder >

Wat is een beheerovereenkomst?

De beheerovereenkomst is de overeenkomst waarbij de beheerder in opdracht van de eigenaar een zaak beheert. De beheerovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op vastgoed.

Lees verder >

Beheerovereenkomst wat moet er in staan?

In de beheerovereenkomst staan de afspraken tussen de beheerder en de eigenaar van de zaak of zaken die beheerd worden. Wat er in een beheerovereenkomst moet staan is o.a. afhankelijk van de zaak of zaken die in beheer worden gegeven. Hieronder een niet-limitatieve opsomming van bepalingen die in een beheerovereenkomst staan indien het beheer betrekking heeft op vastgoed.

Lees verder >

Wat is een bemiddelingsovereenkomst?

De bemiddelingsovereenkomst is een soort opdrachtovereenkomst. De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meerdere overeenkomsten tussen de opdrachtgever en (een) derde(n). 

Lees verder >

Bemiddelingsovereenkomst wat moet er in staan?

In de bemiddelingsovereenkomst staan de afspraken tussen de opdrachtgever en een bemiddelaar. De inhoud van de bemiddelingsovereenkomst is o.a. afhankelijk van het soort bemiddelingswerkzaamheden dat door de bemiddelaar wordt uitgevoerd.

Lees verder >

Wat is een bruikleenovereenkomst?

De naam zegt het eigenlijk al, de bruikleenovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken worden opgenomen tussen de uitlener en de lener i.v.m. het uitlenen van een zaak zodat de lener de zaak kan gebruiken. Bruikleen is “lenen” en een bruikleenovereenkomst wordt ook wel een uitleenovereenkomst genoemd.

Lees verder >

Bruikleenovereenkomst wat moet er in staan?

In de bruikleenovereenkomst staan de afspraken tussen de partij die een zaak in bruikleen geeft en de partij die een zaak in bruikleen ontvangt, zie ook Wat is een bruikleenovereenkomst? Een bruikleenovereenkomst kan betrekking hebben op een of meerdere zaken. In de bruikleenovereenkomst dient o.a. het volgende te worden opgenomen:

Lees verder >

Wat is een consignatieovereenkomst?

Een consignatieovereenkomst is een overeenkomst tussen de eigenaar van een zaak en een partij die de zaak te koop aanbiedt in zijn winkel, showroom of gallery. De verkoper bemiddelt bij het tot stand komen van een koopovereenkomst tussen de eigenaar en een koper.

Lees verder >

Consignatieovereenkomst, wat staat er in?

In de consignatieovereenkomst staan de afspraken tussen de eigenaar van een zaak die in consignatie wordt gegeven en een verkoper, zie ook Wat is een consignatieovereenkomst? Vaak zullen o.a. de volgende onderwerpen in een consignatieovereenkomst worden opgenomen:

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie