Beheerovereenkomst wat moet er in staan?

In de beheerovereenkomst staan de afspraken tussen de beheerder en de eigenaar van de zaak of zaken die beheerd worden. Wat er in een beheerovereenkomst moet staan is o.a. afhankelijk van de zaak of zaken die in beheer worden gegeven. Voor meer informatie over het laten opstellen van een maatwerk beheerovereenkomst, zie ook Beheerovereenkomst opstellen.

Hieronder een niet-limitatieve opsomming van bepalingen die in een beheerovereenkomst staan indien het beheer betrekking heeft op vastgoed.

Object omschrijving

In de beheerovereenkomst dient het onroerend goed omschreven te worden waarop het beheer betrekking heeft. Bevat het beheer meerdere woningen, dan kunnen deze woningen in de beheerovereenkomst of in een bijlage, die onderdeel uitmaakt van de beheerovereenkomst, opgesomd worden.

Werkzaamheden van de beheerder

In de beheerovereenkomst staat welke werkzaamheden de beheerder in het kader van het beheer uitvoert. Bij een omschrijving van de werkzaamheden die de beheerder uitvoert, kan een onderscheid worden gemaakt tussen het administratief, commercieel en technisch beheer.

Vergoeding en verrekening

In de beheerovereenkomst staat de vergoeding die de beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden. De vergoeding kan bijvoorbeeld een percentage zijn van de huurprijs. Ontvangt de beheerder de huurprijs namens de eigenaar, dan kunnen partijen overeenkomen dat de beheerder de vergoeding waarop hij recht heeft, mag verrekenen met de huurbetalingen die hij van de huurders ontvangt en die hij aan de eigenaar dient te betalen. Daarnaast kunnen nog overige kosten in de beheerovereenkomst worden genoemd die de beheerder mag verrekenen.

Algemene voorwaarden

Op de beheerovereenkomst kunnen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. In de beheerovereenkomst wordt dan verwezen naar de algemene voorwaarden die bijvoorbeeld als bijlage zijn toegevoegd. Zie Algemene voorwaarden opstellen voor meer informatie over het laten opstellen van algemene voorwaarden voor beheerwerkzaamheden.

Beheerovereenkomst nodig?

Middels onderstaand formulier vraagt u vrijblijvend een offerte aan voor het opstellen van een beheerovereenkomst.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring