Wat is een beheerovereenkomst?

Een beheerovereenkomst is een overeenkomst tussen een beheerder en een opdrachtgever. De beheerder beheert in opdracht van de opdrachtgever een of meerdere (on)roerende zaken. De beheerovereenkomst is een soort overeenkomst van opdracht. De beheerder ontvangt een vergoeding voor de beheerwerkzaamheden die hij voor de opdrachtgever uitvoert.

Vaak heeft de beheerovereenkomst betrekking op het beheer van vastgoed, zoals woningen en/of bedrijfsruimtes. De beheerder is in een dergelijk geval bijvoorbeeld een makelaar of een vastgoedbeheerder. De opdrachtgever is meestal de eigenaar van de woning of de bedrijfsruimte. Dit kan een particuliere vastgoedeigenaar zijn of een bedrijf dat een of meerdere onroerende goederen bezit.

Indien u voor de beheerwerkzaamheden die u uitvoert een contract nodig heeft, dan kunnen wij daarvoor de benodigde beheerovereenkomst opstellen.

Verschillende soorten vastgoedbeheer

Een beheerovereenkomst voor het beheren van vastgoed kan betrekking hebben op verschillende soorten beheer, zoals:

Technisch beheer

Het technisch beheer houdt meestal in dat de beheerder de contactpersoon is van de huurder i.v.m. het uitvoeren van reparatie- en herstelwerkzaamheden aan een woning of bedrijfsruimte. Ook kan de beheerder namens de eigenaar aan een derde, zoals een aannemer, de opdracht geven tot het uitvoeren van werkzaamheden aan een woning of bedrijfsruimte.

Commercieel beheer

Bij commercieel beheer zal de beheerder op zoek gaan naar een geschikte huurder voor de woning of bedrijfsruimte en, voor zover overeengekomen in de beheerovereenkomst, zal de beheerder namens de eigenaar de huurovereenkomst ondertekenen. Bij commercieel beheer voert de beheerder bemiddelingswerkzaamheden uit voor de eigenaar.

Administratief beheer

Over het algemeen betekent administratief beheer dat de beheerder namens de eigenaar de huursommen van de huurder int. Ook kan een beheerder in het kader van administratief beheer, indien nodig, maatregelen nemen als de huurder de huur niet op tijd betaalt.

Uit de beheerovereenkomst dient o.a. duidelijk te volgen het soort beheerwerkzaamheden dat de beheerder voor de eigenaar uitvoert en de zaak of zaken, zoals de woning(en), waarop de beheerovereenkomst betrekking heeft.

Offerte beheerovereenkomst opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring