Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

FAQ algemene voorwaarden opstellen

Hieronder de antwoorden op een aantal vragen die wij vaak gesteld krijgen over algemene voorwaarden laten opstellen en over het gebruik van algemene voorwaarden.

Wilt u persoonlijk contact met de jurist die de algemene voorwaarden opstelt en/of staat het antwoord op uw vraag er niet bij, dan kunt u vrijblijvend telefonisch 0516 – 427298 contact met ons opnemen. Of u stuurt een e-mail naar info@juridische-supermarkt.nl. Wij beantwoorden graag uw vragen over algemene voorwaarden.

Wat kost opstellen algemene voorwaarden?


Prijs opstellen algemene voorwaarden vanaf € 349,- excl. btw
Dit is meestal de prijs die wij hanteren voor het opstellen van algemene voorwaarden. Indien het meer tijd kost dan gebruikelijk om de algemene voorwaarden op te stellen, dan wordt een hogere prijs geoffreerd. De exacte prijs voor het opstellen van uw algemene voorwaarden wordt vooraf aan u kenbaar gemaakt. U vraagt eenvoudig via de website een offerte aan voor algemene voorwaarden opstellen.

Wat is jullie werkwijze i.v.m. algemene voorwaarden opstellen?


Akkoord offerte – telefonisch contact – algemene voorwaarden opstellen – levering
Nadat wij in kennis zijn gesteld van uw bedrijfsactiviteiten, ontvangt u via de e-mail een vrijblijvende offerte voor het opstellen van uw algemene voorwaarden. Bent u akkoord gegaan met de offerte, dan wordt het opstellen van uw algemene voorwaarden ingepland. Voordat een aanvang wordt gemaakt met het opstellen van uw algemene voorwaarden, wordt telefonisch contact met u opgenomen voor meer informatie. Daarna worden de algemene voorwaarden opgesteld en geleverd.

Wat is de levertijd van algemene voorwaarden opstellen?


1 week
De levertijd voor algemene voorwaarden opstellen is over het algemeen binnen 1 week. Het is mogelijk, bijvoorbeeld wegens drukte, dat wij afwijken van onze standaard levertijd. De levertijd staat in de offerte. Heeft u met spoed algemene voorwaarden nodig, dan kunt u dat bij uw offerteaanvraag kenbaar maken. Vervolgens laten wij zo spoedig mogelijk aan u weten of wij de algemene voorwaarden binnen de gewenste levertijd kunnen leveren.

Wie stelt mijn algemene voorwaarden op?


mr. Mirjam Geuze
Mirjam Geuze is meester in de rechten en heeft jarenlang ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden. Zij heeft voor zeer veel verschillende soorten bedrijven de algemene voorwaarden opgesteld. Zij is uw aanspreekpunt i.v.m. het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Leveren jullie model of standaard algemene voorwaarden?


Nee
De algemene voorwaarden die wij opstellen zijn maatwerk. Bij het opstellen van algemene voorwaarden maken wij geen gebruik van een contractgenerator (automatisch systeem voor het genereren van voorwaarden en contracten). Wij stellen de algemene voorwaarden op aan de hand van uw bedrijfsactiviteiten, werkwijze en alle overige informatie die wij van u ontvangen i.v.m. het opstellen van de algemene voorwaarden.

Informatie die nodig is voor algemene voorwaarden opstellen?

  • Bedrijfsactiviteiten;
  • Bedrijfsgegevens.

Dit is de informatie die in eerste instantie nodig is om de offerte te sturen voor het opstellen van uw algemene voorwaarden. Heeft u de opdracht verleend tot het opstellen van uw algemene voorwaarden, dan wordt tijdens een telefoongesprek de overige benodigde informatie vergaard.

Wat wordt er in mijn algemene voorwaarden opgenomen?


De inhoud van uw algemeen voorwaarden is afhankelijk van verschillende factoren
De bepalingen die in uw algemene voorwaarden worden opgenomen zijn o.a. afhankelijk van de producten en/of diensten die u levert en/of van de werkzaamheden die uw bedrijf of u als zzp’er uitvoert. Daarnaast hangt de inhoud af van uw handelswijze en van het soort klanten met wie u overeenkomsten aangaat. Voor meer informatie over de inhoud van algemene voorwaarden zie Wat moet er in algemene voorwaarden staan?

Staan aansprakelijkheidsbeperkingen in de algemene voorwaarden?


Ja

Algemene voorwaarden hebben o.a. als doel de risico’s van een bedrijf te verkleinen. Derhalve wordt in de algemene voorwaarden een apart artikel opgenomen waarin de aansprakelijkheid van uw bedrijf wordt beperkt. Ook wordt in de algemene voorwaarden een opsomming gemaakt van omstandigheden die vallen onder overmacht.

Kan ik na de levering nog aanpassingen doorgeven?


Ja
De prijs voor het opstellen van uw algemene voorwaarden is inclusief een correctieronde. Zodat de geleverde algemene voorwaarden geheel naar uw wens zijn.

Zijn de opgestelde algemene voorwaarden rechtsgeldig?


Ja

De opgestelde algemene voorwaarden voldoen geheel aan de huidige wet- en regelgeving en zijn rechtsgeldig. Zijn uw klanten consumenten, dan wordt bij het opstellen van de algemene voorwaarden uiteraard rekening gehouden met het consumentenrecht.

Hoe worden de algemene voorwaarden geleverd?


In een Word-document

U ontvangt de algemene voorwaarden via de e-mail in een Word-document. Zodoende kunt u zelf de lay-out van de algemene voorwaarden aanpassen en eventueel uw logo toevoegen aan het document.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?


Algemene voorwaarden dienen ter hand gesteld te worden

De klant dient tijdig gewezen te worden op de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. Dit betekent dat de algemene voorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter hand dienen te worden gesteld, zie ook Informatieplicht bij algemene voorwaarden en Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden? Komt de overeenkomst met uw klant tot stand middels het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst, dan dient in de overeenkomst een verwijzing te worden gemaakt naar de algemene voorwaarden en kunnen de algemene voorwaarden als bijlage bij de overeenkomst worden gevoegd. Komt de overeenkomst via de e-mail tot stand, dan kunt u de algemene voorwaarden als bijlage via de e-mail naar uw klant sturen. Voor informatie over het gebruiken van de algemene voorwaarden voor een webshop, zie Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop.

Wat zijn de zwarte lijst en de grijze lijst?


Verboden en verdachte bedingen in algemene voorwaarden
De zwarte lijst en de grijze lijst zijn opgenomen in de wet en bestaan uit een opsomming van bepalingen in de algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn (zwarte lijst) en die vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn (grijze lijst). Voor de inhoud van de zwarte en de grijze lijst, zie Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden. Van de wetsartikelen waarin de zwarte en grijze lijst zijn opgenomen kan niet ten nadele van de klant zijnde een consument worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden?


Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden
“Algemene voorwaarden” is de term die in de wet gebruikt voor voorwaarden die een bedrijf van toepassing verklaart op overeenkomsten. Leveringsvoorwaarden zijn een soort algemene voorwaarden. In de praktijk wordt de term “leveringsvoorwaarden” gebruikt voor de aanduiding van algemene voorwaarden die betrekking hebben op overeenkomsten in het kader waarvan fysieke producten worden geleverd. Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden, maar algemene voorwaarden zijn niet per definitie leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld ook licentievoorwaarden, huurvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden zijn.

Algemene voorwaarden laten aanpassen, kan dat ook?


Ja
Heeft u reeds algemene voorwaarden voor uw bedrijf en dienen de algemene voorwaarden aangepast te worden, dan kunnen wij dat voor u verzorgen, zie ook Algemene voorwaarden aanpassen.

Controleren jullie ook algemene voorwaarden?


Ja

Indien u zelf algemene voorwaarden heeft opgesteld of u heeft algemene voorwaarden elders laten opstellen en u vraagt zich af of de algemene voorwaarden volledig, rechtsgeldig en correct zijn, dan voeren wij gratis een controle uit op de algemene voorwaarden. Stuur uw algemene voorwaarden via de website of via de e-mail en de controle wordt uitgevoerd. Levert uw bedrijf producten en/of diensten aan consumenten, dan wordt tevens gecontroleerd of in uw algemene voorwaarden geen bepalingen staan die in strijd zijn met de zwarte en grijze lijst.

Stellen jullie ook andere soorten voorwaarden op?


Ja
Voor uw bedrijf kunnen wij naast algemene voorwaarden o.a. ook opstellen:

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring