Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop

De meeste webshops beschikken over algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden van de webshop staan o.a. de algemene rechten en plichten van de klanten die via de webshop een bestelling plaatsen. Het is belangrijk dat de klant tijdig in kennis wordt gesteld van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de bestelling. Dit is de zogenaamde informatieplicht, zie ook Informatieplicht bij algemene voorwaarden. Indien deze kennisgeving niet tijdig of niet correct geschiedt, dan kan de klant de algemene voorwaarden vernietigen en zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing op de bestelling.

Tijdige kennisgeving

De klant dient er tijdig van in kennis te worden gesteld dat op de bestelling de algemene voorwaarden van de webshop van toepassing zijn. Tijdig is in dit geval voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst (het plaatsen van de bestelling). Het sturen van de factuur en/of een bevestigingse-mail met een verwijzing naar de algemene voorwaarden is te laat, aangezien de overeenkomst dan al tot stand is gekomen. Het beste is dat tijdens het bestelproces de klant dient aan te klikken:

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van [naam webshop].

Of voorafgaand aan het bevestigen van de bestelling middels de bestelknop kan de volgende tekst worden geplaatst:

“Op de bestelling zijn de algemene voorwaarden van [naam webshop] van toepassing. Middels het plaatsen van de bestelling verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van [naam webshop].”

Door op een van de bovengenoemde wijzen het bestelproces van de webshop in te richten, maken de algemene voorwaarden op de juiste wijze onderdeel uit van het bestelproces.

De link naar de algemene voorwaarden van de webshop

Naast het vermelden dat de algemene voorwaarden op de bestelling via de webshop van toepassing zijn, dient de klant de mogelijkheid te worden geboden om de algemene voorwaarden te lezen. In de bovengenoemde voorbeeld teksten dient “algemene voorwaarden” en link te zijn naar de algemene voorwaarden van de webshop op de website. Deze link dient direct te leiden naar de webpagina waarop de algemene voorwaarden van de webshop zijn gepubliceerd en bijvoorbeeld niet naar de homepage.

Als de klant op de link van de algemene voorwaarden klikt, dient hij op de webpagina te komen waarop de algemene voorwaarden staan en zodanige zijn gepubliceerd dat de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen en dat de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kunnen worden afgedrukt. Hieraan wordt voldaan door de algemene voorwaarden (mede) in een pdf-bestand te presenteren.

Tevens dient op elke webpagina van de webshop een duidelijke link te staan naar de algemene voorwaarden. Vaak staat onderaan de website van de webshop, in de footer, een link naar de algemene voorwaarden.

Rechtsgeldige webshop voorwaarden nodig?

Indien u rechtsgeldige algemene voorwaarden voor uw webshop nodig heeft, dan zijn wij u daarbij graag van dienst. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor webshops. Voor meer informatie over het laten opstellen van de algemene voorwaarden voor uw webshop zie:

Algemene voorwaarden webshop opstellen

Ook is het mogelijk uw huidige algemene voorwaarden voor uw webshop te controleren. Het laten uitvoeren van een controle is gratis. Als de algemene voorwaarden voor uw webshop niet correct of volledig zijn, dan ontvangt u een vrijblijvende prijs voor het in orde maken van uw algemene voorwaarden. Voor het insturen ter controle van uw algemene voorwaarden zie:

Algemene voorwaarden webshop controleren

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring