Blog rechtsgebied: Algemene voorwaarden

Is verwijzen naar algemene voorwaarden op website voldoende?

Wij krijgen vaak de vraag of het voldoende is om met een link te verwijzen naar de algemene voorwaarden die op de website staan. Deze vraag is belangrijk, want als de klant niet op de juiste wijze in kennis wordt gesteld van de algemene voorwaarden, dan kan de klant de algemene voorwaarden vernietigen en zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing.

Het antwoord op de vraag of enkel een verwijzing naar algemene voorwaarden voldoende is, is: Ja, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie