Algemene informatie over algemene voorwaarden

Bijna alle bedrijven en websites beschikken over algemene voorwaarden. De regels die zijn opgenomen in algemene voorwaarden gelden standaard voor de overeenkomsten die u aangaat met uw klanten. In het Burgerlijk Wetboek zijn een aantal bepalingen opgenomen i.v.m. algemene voorwaarden.

Inhoud van algemene voorwaarden

In de wet worden grenzen gesteld aan de inhoud van algemene voorwaarden. Zo kunnen bepalingen in algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden indien deze onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij zijnde een consument. In de zogenaamde zwarte lijst en grijze lijst, die zijn opgenomen in de wet, staan bepalingen die (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn. Zie voor meer informatie hierover Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden.

Ter beschikking stellen van algemene voorwaarden

Naast wettelijke bepalingen over de inhoud van de algemene voorwaarden zijn er wettelijke regels i.v.m. het ter beschikking stellen van algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden dienen voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te worden gesteld, zie verder Informatieplicht bij algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden kunnen ook digitaal ter beschikking worden gesteld. Over de informatieplicht i.v.m. de algemene voorwaarden voor een webshop is het volgende artikel geschreven: Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop.

Opstellen van algemene voorwaarden

Bij het opstellen van algemene voorwaarden is van belang dat er rekening wordt gehouden met al uw bedrijfsactiviteiten, het soort klanten die u heeft en de wijze waarop u zaken doet. Wij kunnen voor u complete, duidelijke en rechtsgeldige algemene voorwaarden opstellen, zie Algemene voorwaarden opstellen. De algemene voorwaarden worden altijd opgesteld door een jurist (meester in de rechten).

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring