Wat zijn algemene voorwaarden?

De “Algemene voorwaarden” is een document waarin o.a. de algemene rechten en plichten van uw afnemers staan. Algemene voorwaarden kunt u van toepassing verklaren op de overeenkomsten die u met uw afnemers aangaat. In de wet zijn algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven (…)

Kernafspraken horen niet in algemene voorwaarden thuis. De kern staat in de overeenkomst. Kernafspraken zijn bijvoorbeeld: De prijs of het tarief en de omschrijving van het product dat of de prestatie die (op)geleverd wordt.

Inhoud van algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden worden vaak o.a. de onderstaande onderwerpen verwerkt:

 • Wijze van totstandkoming van de overeenkomst;
 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Betalingsvoorwaarden;
 • Verplichtingen van de afnemer;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Overmacht;
 • Ontbindingsgronden.

Andere benamingen voor algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden ook wel leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden genoemd. Deze termen kunnen gebruikt worden indien de algemene voorwaarden betrekking hebben op de verkoop van producten. “De kleine lettertjes” duiden ook op de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen namelijk in kleine lettertjes op de achterkant van een offerte of inschrijfformulier staan. Webshop voorwaarden zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de (koop)overeenkomst die via een webshop tot stand komt.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

U dient uw afnemers in kennis te stellen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Deze kennisgeving dient te geschieden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst. De algemene voorwaarden kunnen gevoegd worden bij de offerte of de overeenkomst of kunnen gemaild worden naar de afnemer. Indien u een dienstverlener bent in de zin van de Europese Dienstenrichtlijn, dan kunt u volstaan met een verwijzing naar de algemene voorwaarden op uw website, zie Informatieplicht algemene voorwaarden dienstverleners versoepeld. De algemene voorwaarden zijn vernietigbaar indien de inhoud van de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze aan de afnemer kenbaar is gemaakt.

Meer over het ter beschikking stellen van algemene voorwaarden: Informatieplicht bij algemene voorwaarden

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 06 – 15 29 23 97

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Snelle levering
 • Garantie