Wat zijn leveringsvoorwaarden?

Leveringsvoorwaarden, “de kleine lettertjes”, zijn de voorwaarden van een bedrijf waaronder producten en/of diensten geleverd worden. De term die in de wet gebruikt wordt voor leveringsvoorwaarden is “algemene voorwaarden”. Voor het laten opstellen van leveringsvoorwaarden, zie Leveringsvoorwaarden opstellen.

Het nut van leveringsvoorwaarden

 • Voor de leverancier en voor de afnemer is duidelijk wat de algemene rechten en plichten van partijen zijn;
 • Niet bij iedere bestelling/afname dienen afspraken opnieuw te worden vastgelegd, het vereenvoudigt de handelsrelatie;
 • Risico’s worden beperkt door in de leveringsvoorwaarden aansprakelijkheidsbeperkingen op te nemen.

Wat staat er in de leveringsvoorwaarden?

De inhoud van leveringsvoorwaarden is afhankelijk van de producten en/of diensten die worden geleverd. Een groothandel die kantoorartikelen verkoopt heeft andere leveringsvoorwaarden dan een ICT bedrijf en de leveringsvoorwaarden van een webshop zien er ook weer anders uit. Veel voorkomende bepalingen in leveringsvoorwaarden zijn:

 • Leveringsafspraken;
 • Kosten van transport;
 • Facturatie- en betalingsvoorwaarden, zie ook betalingsvoorwaarden in algemene voorwaarden;
 • Bij de levering van fysieke zaken, eigendomsvoorbehoud;
 • Indien van toepassing, garantiebepalingen;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen.

Meer hierover: Inhoud van leveringsvoorwaarden

Leveren aan consumenten en aan bedrijven

Consumenten worden in de wet meer beschermd dan bedrijven omdat de consument wordt gezien als een zwakkere partij. In de wet zijn bepalingen opgenomen waarvan niet ten nadele van een consument in de leveringsvoorwaarden mag worden afgeweken en in de wet zijn de zwarte lijst en de grijze lijst opgenomen. Levert uw bedrijf producten en/of diensten zowel aan consumenten als aan bedrijven, dan zal daarmee rekening moeten worden gehouden in de leveringsvoorwaarden. In bepaalde artikelen dient dan een onderscheid te worden gemaakt tussen de particuliere en de zakelijke afnemer.

Hoe moet ik leveringsvoorwaarden gebruiken?

Uw afnemers dienen tijdig in kennis te worden gesteld van de toepasselijkheid van uw leveringsvoorwaarden. De afnemer moet de mogelijkheid hebben de leveringsvoorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst te raadplegen. Werkt u met offertes, dan kunt u in de offerte verwijzen naar de leveringsvoorwaarden. Meer hierover: Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden? Het deponeren van uw leveringsvoorwaarden bij de KvK is wettelijk niet verplicht, zie ook Algemene voorwaarden deponeren KvK.

Leveringsvoorwaarden en internationale handel

Levert u producten en/of diensten aan afnemers in het buitenland en wilt u ook bij deze overeenkomsten een beroep kunnen doen op uw leveringsvoorwaarden, dan is het van belang dat uw leveringsvoorwaarden zijn geschreven in een taal die uw afnemer begrijpt. Wij kunnen de vertaling van de leveringsvoorwaarden verzorgen, o.a. naar het Engels, Frans en Duits.

Voorwaarden voor inkopen van producten en/of diensten

Het tegenovergestelde van leveringsvoorwaarden zijn inkoopvoorwaarden. In inkoopvoorwaarden staan de algemene afspraken die gelden voor bedrijven die aan u producten en/diensten leveren. Meer hierover: Wat zijn inkoopvoorwaarden?

AVG en leveringsvoorwaarden

Levert u bepaalde diensten waarbij u in opdracht van afnemers persoonsgegevens verwerkt, dan dienen de afspraken i.v.m. deze verwerking te worden vastgelegd. Deze afspraken kunnen opgenomen worden in de leveringsvoorwaarden of in een aparte verwerkersovereenkomst.

Mag ik de leveringsvoorwaarden van een ander bedrijf kopiëren?

Nee dat mag niet, tenzij u daarvoor toestemming heeft. Door leveringsvoorwaarden zonder toestemming te kopiëren maakt u inbreuk op auteursrechten. Daarnaast is het ook niet verstandig om leveringsvoorwaarden van een ander bedrijf over te nemen. Meer hierover: Algemene voorwaarden kopiëren toegestaan?

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring