Betalingsvoorwaarden in algemene voorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn de facturatie- en betalingsafspraken waaraan uw klanten zich dienen te houden. Betalingsvoorwaarden staan vaak in algemene voorwaarden. In de betalingsvoorwaarden kan het volgende opgenomen worden:

  • Wanneer wordt gefactureerd;
  • Betalingstermijn;
  • Opschorting van de uitvoering van de overeenkomst bij niet tijdige betaling;
  • Uit handen geven van de vordering;
  • In rekening brengen van de wettelijke (handels)rente.

Incassokosten

Aan de betalingsvoorwaarden kunnen de incassokosten worden toegevoegd die aan de klant in rekening worden gebracht indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Indien de klant een consument is, dan dient bij het opnemen van incassokosten in de betalingsvoorwaarden rekening te worden gehouden met de Wet Incassokosten. Van de regels opgenomen in deze wet kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring