Blog rechtsgebied: Betaling & incasso

Betalingstermijn en wettelijke rente in algemene voorwaarden

Indien de klant de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan kan de wettelijke (handels)rente of een contractuele rente aan de klant in rekening worden gebracht.

Lees verder >

Betalingsvoorwaarden in algemene voorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn de facturatie- en betalingsafspraken waaraan uw klanten zich dienen te houden. Betalingsvoorwaarden staan vaak in algemene voorwaarden. In de betalingsvoorwaarden kan het volgende opgenomen worden:

Lees verder >

Vooruitbetaling eisen bij webshop toegestaan?

Veel webshops eisen vooruitbetaling. De bestelling wordt dan pas geleverd nadat de webshop eigenaar de betaling van de bestelling heeft ontvangen. Dit is wettelijk niet toegestaan indien de klant een consument is. In de wet, artikel 7:26 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), is namelijk opgenomen dat bij een consumentenkoop de koper alleen verplicht kan worden tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.

Lees verder >

Vooruitbetaling bij consumentenkoop

In algemene voorwaarden kan niet afgeweken worden van de wettelijke regeling dat de consument niet verplicht kan worden meer dan 50% van de prijs vooraf te betalen. In een individueel beding kan de consument wel verplicht worden meer dan 50% van de prijs vooraf te betalen.

Lees verder >

Wet bestrijding betalingsachterstand

Op 16 maart 2013 zijn de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden wettelijk vastgelegd. Voor deze wetswijziging was in de wet opgenomen dat de betalingstermijn niet onredelijk lang mag zijn

Lees verder >

Wet incassokosten (WIK)

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden, ook wel Wet incassokosten (WIK) genoemd. De wetswijziging komt in hoofdlijnen op het volgende neer:

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie