Wet bestrijding betalingsachterstand

Op 16 maart 2013 zijn de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden wettelijk vastgelegd. Voor deze wetswijziging was in de wet opgenomen dat de betalingstermijn niet onredelijk lang mag zijn

Overeenkomsten tussen bedrijven

In de nieuwe wet is het volgende opgenomen i.v.m. betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven:

  • Indien er geen betalingstermijn is overeengekomen, dan dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald;
  • Partijen mogen in de overeenkomst een langere betalingstermijn overeenkomen. Deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen;
  • Het is enkel toegestaan een betalingstermijn van langer dan 60 dagen overeen te komen, indien kan worden aangetoond dat een dergelijke betalingstermijn voor beide partijen niet nadelig is.

Overeenkomsten tussen bedrijven en overheden

Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt dat de factuur binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur betaald moet worden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring