Betalingstermijn en wettelijke rente in algemene voorwaarden

Indien de klant de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan kan de wettelijke (handels)rente of een contractuele rente aan de klant in rekening worden gebracht. De betalingstermijn waarbinnen de klant dient te betalen staat meestal op de factuur en is vaak ook in de algemene voorwaarden opgenomen.

De gevolgen van het niet betalen van de factuur binnen de betalingstermijn, zoals het in rekening brengen aan de wederpartij van de (handels)rente en incassokosten, staan in de algemene voorwaarden. De wettelijke handelsrente geldt voor de wederpartij die niet een consument is.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring