Offerte algemene voorwaarden opstellen

Heeft u interesse in het laten opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor uw bedrijf, dan vraagt u vrijblijvend met het onderstaande formulier, via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 een offerte aan. Nadat wij uw offerteaanvraag hebben ontvangen, sturen wij u via de e-mail zo spoedig mogelijk een offerte met de levertijd en prijs voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw bedrijf.

Eenvoudig offerte aanvragen voor algemene voorwaarden

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Heeft u een offerte ontvangen en heeft u nog vragen over de offerte en/of over onze werkwijze, dan kunt u contact opnemen. Wij voorzien u graag van meer informatie.

Werkwijze na akkoord op offerte algemene voorwaarden opstellen

Nadat wij uw akkoord hebben ontvangen op de offerte, nemen wij telefonisch contact met u op om de details van de algemene voorwaarden door te nemen. Na dit telefoongesprek wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van de algemene voorwaarden. Vervolgens worden de algemene voorwaarden via de e-mail naar u gestuurd. De algemene voorwaarden worden in een Word-document geleverd. Facturatie geschiedt, conform de offerte, bij de levering van de algemene voorwaarden.

Bepaling prijs opstellen algemene voorwaarden

De prijs die in de offerte staat voor het opstellen van de algemene voorwaarden wordt bepaald door een inschatting van de tijd die wij besteden aan het opstellen van de algemene voorwaarden voor al uw bedrijfsactiviteiten. Sommige bedrijfsactiviteiten vergen meer uitgebreidere en meer complexe algemene voorwaarden dan andere bedrijfsactiviteiten, waardoor afgeweken wordt van onze standaard prijs voor het opstellen van algemene voorwaarden.

Onze werkzaamheden

Voor de prijs die in de offerte staat worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

1. Telefonisch contact

Voor het opstellen van de algemene voorwaarden hebben wij, naast de informatie die u verstrekt heeft bij het aanvragen van de offerte, bepaalde informatie nodig over uw bedrijf, handelswijze, afspraken met klanten, e.d. Wij bespreken telefonisch met u de algemene voorwaarden, zodat wij goed inzicht krijgen in uw bedrijf en de wensen die u heeft ten aanzien van de algemene voorwaarden. Wij bereiden dit gesprek voor, zodat wij de juiste vragen aan u stellen.

2. Opstellen rechtsgeldige & maatwerk algemene voorwaarden

Nadat alle benodigde informatie is ontvangen, worden de algemene voorwaarden opgesteld. U ontvangt complete, rechtsgeldige en duidelijke algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden opgesteld door mr. Mirjam Geuze. Zij heeft meer dan 19 jaar ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden en is uw vaste aanspreekpunt. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de geleverde algemene voorwaarden maatwerk zijn en dat wij geen gebruik maken van een contract generator (systeem waaruit na het invullen van gegevens een standaard document rolt).

3. Advies

Wij geven advies over de algemene voorwaarden. Dit kan inhoudelijk zijn, zoals over afspraken met klanten, maar ook praktisch, zoals over het gebruiken van algemene voorwaarden.

4. Garantie en nazorg

Op de algemene voorwaarden verlenen wij een kwaliteitsgarantie. Mocht u na de levering van de algemene voorwaarden nog aanpassingen wensen, dan geeft u die telefonisch of via de e-mail aan ons door. De aanpassingen worden, meestal binnen 1 werkdag, verwerkt.

5. Beantwoorden van vragen

Alle vragen die u heeft over de geleverde algemene voorwaarden worden beantwoord.

Geldigheidsduur van de offerte

Onze offertes hebben niet een bepaalde geldigheidsduur. Geregeld komt het voor dat een offerteaanvrager na maanden besluit gebruik te maken van ons aanbod en de algemene voorwaarden door ons laat opstellen. Dat is geen enkel probleem. De prijs voor de algemene voorwaarden blijft hetzelfde. Het is wel mogelijk dat de levertijd niet meer hetzelfde is als de levertijd die in de offerte staat. Indien na de aanvaarding van de offerte de levertijd niet meer hetzelfde is, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren op offerte

Nadat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen, is het zaak dat u de algemene voorwaarden op de correcte wijze van toepassing verklaart op uw offertes, opdrachten of bestellingen. Werkt u met offertes, dan kunt u bijvoorbeeld op de volgende wijze in de offerte verwijzen naar uw algemene voorwaarden:

Op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met ons aangaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zie [bijlage OF link naar algemene voorwaarden op uw website]“.

De persoon die of het bedrijf dat bij u een offerte aanvraagt, dient de mogelijkheid te worden geboden om uw algemene voorwaarden te raadplegen voordat hij akkoord gaat met de offerte. Wij kunnen u uiteraard adviseren over het gebruik en van toepassing verklaren van de geleverde algemene voorwaarden.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring