Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Handelsrecht

Het handelsrecht is het recht dat betrekking heeft op de handel tussen bedrijven onderling en de handel tussen bedrijven en consumenten. Bij het aangaan van een commerciële overeenkomst is het handelsrecht van toepassing. Het handelsrecht is op verschillende plaatsen in de wet geregeld.

Is de handelsrelatie B2C, dan is ook het consumentenrecht van toepassing. De B2B handelsrelatie is aan minder strenge regels gebonden.

 

Handelsrecht documenten

O.a. de volgende documenten die betrekking hebben op het handelsrecht stellen wij op:

>> Distributieovereenkomst

In de distributieovereenkomst staan de afspraken tussen een leverancier en een bedrijf i.v.m. de doorverkoop van producten en/of diensten. Is het software dat of een online dienst die doorverkocht wordt, dan spreekt men ook wel van een resellerovereenkomst. Middels een distributieovereenkomst wordt aan een wederverkoper het recht verleend bepaalde producten en/of diensten door te verkopen.

>> Agentuurovereenkomst

In een agentuurovereenkomst wordt de handelsrelatie vastgelegd tussen een bedrijf dat producten en/of diensten verkoopt en een handelsagent. De handelsagent heeft een bemiddelende functie. De handelsagent gaat, in tegenstelling tot de distributeur, niet een overeenkomst aan met de afnemer, maar bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen de leverancier en afnemers.

>> Raamovereenkomst

Een raamovereenkomst, ook wel mantelovereenkomst genoemd, is handig als partijen een langdurige samenwerking met elkaar aangaan. In de raamovereenkomst staan de afspraken die gelden op het moment dat een opdracht wordt verleend of een bestelling wordt geplaatst.

>> Samenwerkingsovereenkomst

In een samenwerkingsovereenkomst leggen partijen hun afspraken vast i.v.m. de samenwerking die zij aangaan. Er zijn zeer veel uiteenlopende samenwerkingsverbanden, waardoor er ook veel verschillende soorten samenwerkingsovereenkomsten zijn. Niet alle samenwerkingsvormen zijn in de wet geregeld. Indien een samenwerkingsvorm niet in de wet is opgenomen, dan gelden de algemene regels van het contractenrecht.

>> Koopovereenkomst

De afspraken i.v.m. de koop van een zaak worden vastgelegd in een koopovereenkomst, zoals prijs, leveringsafspraken, facturatie- en betalingsafspraken en indien van toepassing de afspraken omtrent de garantie.

>> Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld op een koopovereenkomst, distributieovereenkomst of raamovereenkomst van toepassing worden verklaard. In de algemene voorwaarden worden de algemene rechten en plichten vastgelegd van partijen die een handelsrelatie met elkaar zijn aangegaan.

>> Inkoopcontract

Gaat u producten en/of diensten afnemen, dan stellen wij daarvoor het inkoopcontract op. In het inkoopcontract staan de afspraken van partijen i.v.m. de inkoop.

>> Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden die van toepassing worden verklaard op inkoopcontracten. De koper of opdrachtgever hanteert inkoopvoorwaarden richting zijn leveranciers en/of opdrachtnemers. Inkoopvoorwaarden zijn het spiegelbeeld van algemene (leverings)voorwaarden.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring