Maatwerk, meer dan 15 jaar ervaring, professioneel en meedenkend.

Offerte aanvragen

Inkoopcontract opstellen

Voor de producten, (online) diensten en/of werkzaamheden die u gaat inkopen bij een leverancier, opdrachtnemer of dienstverlener kunnen wij het inkoopcontract opstellen. In het inkoopcontract worden  alle afspraken i.v.m. de inkoop opgenomen en worden duidelijk de rechten en plichten van partijen omschreven.

Prijs inkoopcontract opstellen: vanaf € 349,-

Ja, ik wil een inkoopcontract laten opstellen

Wilt u een inkoopcontract laten opstellen, dan kunt u vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 070-3923995 contact met ons opnemen voor meer informatie en voor het aanvragen van een offerte. Ook via de website kan een offerte aangevraagd worden voor inkoopcontract opstellen. Het inkoopcontract wordt opgesteld door mr. Mirjam Geuze.

Maatwerk inkoopcontract

Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte voor het opstellen van het inkoopcontract, worden de afspraken die in het inkoopcontract verwerkt dienen te worden telefonisch met u besproken. Naast deze afspraken vullen wij het inkoopcontract aan met de bepalingen die voor u van belang zijn i.v.m. de producten, diensten of werkzaamheden die worden ingekocht. Het opgestelde inkoopcontract is maatwerk, wij werken niet met standaard modellen.

Wat in een inkoopcontract staat is afhankelijk van het soort producten, diensten of werkzaamheden die worden ingekocht. Op Wat staat er in een inkoopcontract? vindt u een opsomming van bepalingen die in een inkoopcontract opgenomen kunnen worden.

Inkoopcontract voor meerdere leveranciers en/of opdrachtgevers

Indien u één inkoopcontract wilt gaan gebruiken voor meerdere leveranciers en/of opdrachtgever, dan is dat uiteraard geen probleem. Wij kunnen het inkoopcontract op een dergelijke wijze opstellen zodat het inkoopcontract voor verschillende wederpartijen gebruikt kan worden. Per wederpartij dient u zelf bepaalde informatie in te vullen, zoals de producten, diensten of werkzaamheden die afgenomen worden. Dit wordt duidelijk in het contract aangegeven.

Inkoopcontract voor internationale wederpartij

Doet u zaken met een internationale wederpartij, dan kan het inkoopcontract vertaald worden naar het Engels of naar een andere taal, zie Overeenkomst vertalen.

Inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren op inkoopcontract

Op een inkoopcontract kunnen inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard. Is het inkoopcontract een soort raamovereenkomst en zijn de inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard, dan zijn de inkoopvoorwaarden op iedere order die wordt geplaatst of op iedere opdracht die wordt verleend in het kader van het inkoopcontract de inkoopvoorwaarden van toepassing. In het inkoopcontract staan de kernafspraken en in de inkoopvoorwaarden staan de algemene verantwoordelijkheden van de leverancier of opdrachtnemer. Voor het laten opstellen van inkoopvoorwaarden, zie Inkoopvoorwaarden opstellen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Vaste prijzen