Wat staat er in een inkoopcontract?

In een inkoopcontract staan de afspraken tussen 2 bedrijven over het inkopen van producten, diensten of werkzaamheden. Een inkoopcontract kan zeer uitgebreid zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien op het inkoopcontract geen inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard. In het inkoopcontract worden dan tot in detail de afspraken opgenomen i.v.m. het inkopen van producten, diensten of werkzaamheden. Indien het inkoopcontract in de vorm van een raamovereenkomst is, dan staan er algemene afspraken in het inkoopcontract. Is het inkoopcontract een soort raamovereenkomst, dan wordt hetgeen ingekocht gaat worden nader bij de bestelling of opdrachtverlening overeengekomen.

Inkoopcontract laten opstellen? Via de website vraagt u eenvoudig een offerte aan voor inkoopcontract opstellen.

Inhoud van een inkoopcontract

Hieronder voorbeelden van onderwerpen die onderdeel kunnen zijn van een inkoopcontract.

1. Omschrijving

In het inkoopcontract wordt, meestal aan het begin van de overeenkomst, omschreven welke producten, diensten of werkzaamheden worden ingekocht. (Is het inkoopcontract een raamovereenkomst, dat is dat niet altijd het geval.) Specificaties van de producten kunnen in het inkoopcontract zelf worden opgenomen of kunnen staan in een bijlage.

2. Prijzen of vergoeding

De prijzen van het product of de dienst staan in het inkoopcontract. Worden er meerdere producten of diensten ingekocht met verschillende prijzen, dan worden de prijzen vaak opgenomen in een bijlage. Voor werkzaamheden kan in het inkoopcontract een vaste prijs worden overeengekomen of de uurtarieven of tarieven per dagdeel staan in het inkoopcontract.

3. (Op)levering

Bij producten kunnen de afspraken omtrent de levering zijn:

 • Leveringstermijn of datum van levering;
 • Locatie van de levering;
 • Wanneer het risico van de producten overgaat op de afnemer;
 • Welke partij de verzendkosten betaalt;
 • Of het in gedeeltes leveren van een bestelling is toegestaan;
 • Gevolgen van het niet tijdig leveren;
 • Het wel of niet van toepassing zijn van een eigendomsvoorbehoud.

Bij diensten en werkzaamheden kunnen de afspraken omtrent oplevering zijn:

 • De opleveringstermijn, afspraken i.v.m. deelopleveringen of opleveringsdatum;
 • Gevolgen van het niet tijdig opleveren.
4. Inwerkingtreding & looptijd

Indien de inkoopovereenkomst een duurovereenkomst is, dan wordt de datum van de inwerkingtreding en de looptijd in de overeenkomst opgenomen. Een duurovereenkomst kan voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan.

5. Koop op afroep, indien van toepassing bij het inkopen van producten

Het inkoopcontract kan een soort afroepcontract zijn. Dit betekent dat in het inkoopcontract staat hoeveel producten de afnemer afneemt binnen een bepaalde periode. Het moment van de afroep, wanneer de producten geleverd moeten worden, staat nog niet vast. Met de afnemer wordt een afnameverplichting overeengekomen in het contract.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Maakt een partij of maken beide partijen in het kader van het inkoopcontract gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij, dan staan de afspraken over dit gebruik in het inkoopcontract.

7. Aansprakelijkheden

In het inkoopcontract kan worden opgenomen wie voor bepaalde schades aansprakelijk is en de overige gevolgen indien een partij niet (tijdig) of niet deugdelijk (op)levert. Bepalingen over de aansprakelijk kunnen, i.p.v. in het contract, ook in de inkoopvoorwaarden worden opgenomen.

8. Bijlages

Maken bijlages onderdeel uit van het inkoopcontract, dan dient in het contract verwezen te worden naar deze bijlages en de bijlages dienen bij het contract gevoegd te worden. Voorbeeld van verwijzing:

De bijlage [naam bijlage] en de bijlage [naam bijlage] maken onderdeel uit van dit inkoopcontract”.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring