Wat is een raamovereenkomst?

Een raamovereenkomst is een soort samenwerkingsovereenkomst. In een raamovereenkomst staan de afspraken die van toepassing zijn op het moment dat een opdracht wordt verleend of een bestelling wordt geplaatst. Een raamovereenkomst wordt ook wel een mantelovereenkomst genoemd. Een opdrachtgever en een opdrachtnemer kunnen een raamovereenkomst met elkaar aangaan, maar bijvoorbeeld ook een leverancier en een afnemer.

Voor het laten opstellen van een maatwerk raamovereenkomst zie Raamovereenkomst opstellen.

Efficiënt werken met een raamovereenkomst

Het voordeel van een raamovereenkomst is dat niet bij iedere bestelling of opdracht de afspraken opnieuw vastgelegd dienen te worden. De afspraken in de raamovereenkomst zijn leidend, tenzij bij het tot stand komen van de opdracht of het plaatsen van een bestelling uitdrukkelijk wordt afgeweken van de raamovereenkomst. Indien in de raamovereenkomst prijsafspraken of tarieven staan, dat is overigens niet altijd het geval, dan hoeft bij een aanvraag niet elke keer een offerte gestuurd te worden. Het raamcontract maakt de handelsrelatie efficiënter.

Inkoopcontract in de vorm van een raamovereenkomst

Worden in het kader van de raamovereenkomst producten ingekocht, dan is de raamovereenkomst een soort inkoopcontract. De raamovereenkomst wordt gesloten tussen een leverancier of fabrikant en een afnemer. Plaatst de afnemer een bestelling bij de leverancier, dan zijn van toepassing de prijsafspraken, leveringsafspraken, kwaliteitsafspraken, e.d. die in het raamcontract staan.

Dienstverlening en een raamcontract

Ook voor de zakelijke dienstverlening kan een raamcontract uitkomst bieden. Een opdrachtgever wil meerdere malen een opdrachtnemer of zzp’er inhuren voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. De exacte werkzaamheden worden bij de opdrachtverlening afgesproken. Het (uur)tarief, de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer of de zzp’er, de facturatie- & betalingsafspraken, e.d. staan in het raamcontract. Wordt in het kader van een raamovereenkomst die betrekking heeft op diensten een opdracht verleend, dan wordt voor deze opdracht ook wel de termen “deelopdracht” of “werkopdracht” gebruikt.

Raamovereenkomst voor softwareontwikkeling

Een raamovereenkomst kan een softwareontwikkelingsovereenkomst zijn. Gedurende de raamovereenkomst ontwikkelt een softwareontwikkelingsbedrijf in opdracht van een opdrachtgever software. De volgende afspraken kunnen onderdeel zijn van een softwareontwikkelingsovereenkomst:

 • Licentie of overdracht van auteursrechten;
 • Prijsafspraken;
 • Acceptatietest;
 • Aansprakelijkheid;
 • Verwijzing naar verwerkersovereenkomst.

Onderhoudswerkzaamheden in raamovereenkomst

De raamovereenkomst voor onderhoud wordt aangeduid met onderhoudscontract of Service-Level-Agreement (SLA). SLA is een vaak gebruikte term als het onderhoud betrekking heeft op software of online diensten. In het raamcontract voor onderhoud staat o.a.:

 • Welke onderhoudswerkzaamheden onder het raamcontract vallen;
 • Op welke wijze een verzoek om onderhoud ingediend kan worden;
 • De looptijd;
 • De vergoeding;
 • Reactie- en oplostijden (indien het raamcontract een SLA is).

Raamovereenkomst tussen uitzendbureau of detacheringsbureau en opdrachtgever

Een uitzendbureau of detacheringsbureau gaat ook vaak een raamovereenkomst aan met een opdrachtgever. Wenst de opdrachtgever een medewerker in te huren van een uitzendbureau of detacheringsbureau, dan kan dat zonder veel administratieve rompslomp. De afspraken staan namelijk al in de raamovereenkomst. De opdrachtgever dient enkel een inhuur opdracht bij het uitzendbureau of het detacheringsbureau te plaatsen.

Raamovereenkomst tussen detacheringsbureau en zzp’er

De andere kant op kan een detacheringsbureau ook een raamovereenkomst aangaan met een zzp’er. In een dergelijk geval is het van belang dat de samenwerking tussen het detacheringsbureau en de zzp’er door de Belastingdienst niet wordt gezien als een (fictief) dienstverband. In de raamovereenkomst dienen bepalingen te worden opgenomen die het zelfstandig ondernemerschap van de zzp’er benadrukken.

Vrijblijvend karakter

Partijen van een raamovereenkomst hebben de intentie om regelmatig zaken met elkaar te doen. Het raamcontract kan een vrijblijvend karakter hebben. Om het vrijblijvende karakter van de raamovereenkomst te benadrukken, kan in de raamovereenkomst worden opgenomen dat de opdrachtgever of afnemer niet verplicht is om opdrachten te verlenen of bestellingen te plaatsen.

Of juist geen vrijblijvend karakter

Om de opdrachtgever of afnemer wat meer te binden, kan worden opgenomen in het raamcontract dat de opdrachtgever of de afnemer een minimaal aantal uren of een minimaal aantal producten gedurende een bepaalde periode afneemt, de minimale afname verplichting. Maar wat zijn de gevolgen als de opdrachtgever of afnemer het raamcontract niet nakomt? Een gevolg van het niet nakomen van een minimale afname verplichting zou kunnen zijn, dat een bepaalde korting komt te vervallen en dat alsnog, met terugwerkende kracht, het normale tarief of de normale prijs in rekening wordt gebracht.

Inhoud van raamovereenkomst

Zoals uit het bovenstaande volgt, kent de raamovereenkomst verschillende vormen. De inhoud van dit contract kan zeer divers zijn en is afhankelijk van het soort samenwerking waarop het contract betrekking heeft. De raamovereenkomst kan de eerste concrete opdracht bevatten. (Meestal wordt een opdracht verleend, nadat de raamovereenkomst is afgesloten.)

Voor meer over de inhoud van een raamovereenkomst zie Raamovereenkomst wat moet er in staan?

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring