Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Raamovereenkomst zzp opstellen

Indien een opdrachtgever met een zzp’er een samenwerking aangaat waarbij de opdrachtgever de intentie heeft meerdere malen de zzp’er in te huren, dan worden de afspraken i.v.m. deze samenwerking vastgelegd in een raamovereenkomst. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van dergelijke maatwerk raamcontracten voor het inhuren van een zzp’er.

Prijs raamovereenkomst zzp opstellen: vanaf € 399,-

Ja, ik heb een maatwerk raamovereenkomst zzp nodig

Wilt u een raamovereenkomst zzp laten opstellen, dan vraagt u vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 een offerte aan voor deze raamovereenkomst zzp.

>> Eenvoudig via website offerte aanvragen raamovereenkomst zzp

Zo snel mogelijk nadat wij uw offerteaanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een offerte met de vaste prijs en de levertijd voor het opstellen van de benodigde raamovereenkomst.

Hoe gaat opstellen raamovereenkomst zzp in z’n werk?

Nadat wij uw akkoord hebben ontvangen op de offerte voor het opstellen van de raamovereenkomst, wordt met u een telefonische afspraak gemaakt. Tijdens dit telefoongesprek worden aan u vragen gesteld over de gewenste afspraken en bespreken wij de details van de raamovereenkomst. Vervolgens wordt de raamovereenkomst opgesteld. Naast hetgeen met u is besproken, wordt de raamovereenkomst volledig aangevuld met bepalingen die gezien uw samenwerking van belang zijn. U ontvangt de raamovereenkomst via de e-mail in een Word-document. Facturatie geschiedt achteraf.

Prijs inclusief correctierondes

Mocht u na de levering van de raamovereenkomst nog aanpassingen en/of toevoegingen wensen, dan worden die kosteloos verwerkt. Zodoende zal de opgeleverde raamovereenkomst geheel naar uw wens zijn.

Wilt u meer informatie over het laten opstellen van een raamovereenkomst zzp, neem dan contact met ons op.

Wat is een raamcontract zzp?

Met een zzp’er wordt een raamcontract aangegaan op het moment dat een opdrachtgever meerdere malen opdrachten wenst te verlenen aan een zzp’er voor het uitvoeren van werkzaamheden. In het raamcontract staan de algemene afspraken met de zzp’er die gelden op het moment dat een opdracht wordt verleend. Bij de opdrachtverlening worden de specifieke afspraken omtrent de opdracht gemaakt, zoals de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden en de vergoeding die de zzp’er daarvoor ontvangt. Opdrachten in het kader van een raamcontract kunnen bijvoorbeeld verleend worden via de e-mail of door gebruik te maken van een (beknopte) deelovereenkomst. Een voorbeeld van een deelovereenkomst kan als bijlage bij het raamcontract worden gevoegd.

Door met een zzp’er een raamcontract aan te gaan, is het niet meer nodig bij elke verleende opdracht de algemene afspraken en condities opnieuw overeenkomen. Deze afspraken en condities staan namelijk al in het raamcontract.

Inhoud raamovereenkomst zzp

De afspraken die opgenomen worden in de raamovereenkomst zzp zijn o.a. afhankelijk van het soort werkzaamheden dat de zzp’er gaat uitvoeren en of de zzp’er ten behoeve van een derde (de klant van de opdrachtgever) werkzaamheden uitvoert. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de opdrachtgever een bemiddelingsbureau is. Vaak worden afspraken over de onderstaande onderwerpen in een raamovereenkomst zzp opgenomen:

 • De looptijd van de raamovereenkomst;
 • Annulering en opzegging;
 • Gevolgen van beëindiging van de raamovereenkomst;
 • Op welke wijze(n) opdrachten worden verleend;
 • Facturatie- en betalingsafspraken;
 • Voorkomen van fictief dienstverband;
 • Verantwoordelijkheden van de zzp’er;
 • Geheimhouding;
 • Intellectuele eigendomsrechten;
 • Algemene (inkoop)voorwaarden.

Voorkomen fictief dienstverband zzp’er

Het is belangrijk dat in een raamovereenkomst met een zzp’er bepalingen worden opgenomen die de zelfstandigheid van de zzp’er benadrukken, zodat de Belastingdienst de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de zzp’er niet aanmerkt als een fictief dienstverband. Indien gewenst, dan kan het risico dat de Belastingdienst de samenwerking aanmerkt als een dienstbetrekking in de raamovereenkomst worden verlegd naar de zzp’er.

Offerte raamovereenkomst zzp aanvragen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring