Algemene voorwaarden zzp

Bent u zzp’er (zelfstandige zonder persoon), dan is het belangrijk over goede algemene voorwaarden te beschikken, zodat u niet onnodig risico loopt. Voor de werkzaamheden die u als zzp’er uitvoert of voor de diensten die u levert, kunnen wij maatwerk algemene voorwaarden opstellen.

Prijs algemene voorwaarden zzp’er: vanaf € 399,-

De prijs is inclusief een correctieronde, zodat de geleverde algemene voorwaarden geheel voldoen aan uw wensen. Wilt u een offerte ontvangen voor het opstellen van algemene voorwaarden voor de werkzaamheden die u als zzp’er uitvoert, dan kunt u via de website, telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail een offerte aanvragen.

Vragen over algemene voorwaarden zzp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Inhoud van algemene voorwaarden voor zzp’er

Wij kunnen niet een standaard model of voorbeeld verstrekken van algemene voorwaarden voor een zzp’er, aangezien de inhoud van de algemene voorwaarden o.a. afhankelijk is van:

 • De werkzaamheden die de zzp’er voor zijn opdrachtgevers uitvoert;
 • De werkwijze van de zzp’er;
 • Wie de opdrachtgevers van de zzp’er zijn (bedrijven, consumenten of beide);
 • Of de zzp’er duurovereenkomsten met zijn opdrachtgevers aangaat;
 • Waar de zzp’er de werkzaamheden uitvoert.

Zo zal een zzp’er die consultancy werkzaamheden uitvoert andere risico’s lopen en een andere werkwijze hebben, dan een zzp’er die werkt in de bouw en derhalve zullen deze algemene voorwaarden ook een andere inhoud hebben. Voert de zzp’er zowel voor bedrijven als voor consumenten werkzaamheden uit, dan dient, daar waar nodig, in de algemene voorwaarden een onderscheid te worden gemaakt tussen de opdrachtgever zijnde een bedrijf en de opdrachtgever zijnde een consument.

Het doel van de zzp algemene voorwaarden is de algemene afspraken tussen de zzp’er en de opdrachtgever duidelijk vast te leggen en om de aansprakelijkheid van de zzp’er te beperken. Kernafspraken, zoals een omschrijving van de werkzaamheden en tarieven, worden niet in de algemene voorwaarden opgenomen. Kernafspraken dienen op een andere manier met de opdrachtgever te worden overeengekomen, bijvoorbeeld in een offerte of zzp overeenkomst.

Werkwijze zzp voorwaarden opstellen

Heeft u ons de opdracht verleend tot het opstellen van algemene voorwaarden, dan zullen wij telefonisch met u de inhoud van de algemene voorwaarden bespreken, zodat de algemene voorwaarden geheel overeenstemmen met uw werkzaamheden en/of diensten, uw werkwijze en de afspraken die u met uw opdrachtgevers maakt. Hieronder een omschrijving van onderwerpen die in zzp algemene voorwaarden vaak voorkomen.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Het is mogelijk dat de opdrachtgever jegens de zzp’er de volgende verplichtingen heeft, maar dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn:

 • Ter beschikking stellen van faciliteiten en een werkruimte;
 • Medewerking verlenen bij het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Tijdig verstrekken van informatie die voor de zzp’er benodigd is op de overeenkomst uit te voeren.
Extra kosten in rekening brengen aan de opdrachtgever

Een zzp’er kan voor zijn werkzaamheden of diensten een vaste prijs afspreken. Wordt met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen, dan worden in de algemene voorwaarden omstandigheden opgenomen die ertoe kunnen leiden dat extra kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld: meerwerk of vertraging veroorzaakt door de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden in zzp algemene voorwaarden

Op welk moment de zzp’er de opdrachtgever factureert staat in de algemene voorwaarden. Voorbeeld: “Facturatie geschiedt na de oplevering” of, indien met de opdrachtgever een duurovereenkomst wordt aangegaan, “Facturatie geschiedt periodiek achteraf”. Ook de betalingstermijn en de gevolgen van het niet tijdig betalen van de factuur worden vermeld in de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden voor zzp’er

Waarschijnlijk een van de belangrijkste artikelen in de zzp algemene voorwaarden is het artikel waarin de aansprakelijkheid van de zzp’er wordt beperkt. Welke aansprakelijkheidsbeperkingen relevant zijn, hangt af van de bedrijfsactiviteiten van de zzp’er. Een algemene aansprakelijkheidsbeperking is dat de zzp’er niet aansprakelijk kan worden opgesteld voor gevolgschade en voor schade die is ontstaan door overmacht. Om duidelijk te maken wat onder overmacht valt, wordt in de algemene voorwaarden een opsomming opgenomen van omstandigheden die vallen onder overmacht.

Meer hierover: Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden

Opschorting & ontbinding van de overeenkomst door de zzp’er

In de algemene voorwaarden staat omschreven welke situaties de zzp’er het recht verlenen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld wanbetaling van de opdrachtgever kan een reden zijn om de overeenkomst op te schorten en indien betaling na de ingebrekestelling uitblijft, om de overeenkomst te ontbinden.

Intellectuele eigendomsrechten

Verstrekt de zzp’er aan de opdrachtgever werk in de zin van de Auteurswet, dan staat in de algemene voorwaarden een artikel over de intellectuele eigendomsrechten. Het is namelijk van belang af te spreken wat de opdrachtgever met het verstrekte werk mag doen. Met andere woorden: Welke gebruiksrechten of licentierechten worden door de zzp’er aan de opdrachtgever verleend.

Gebruiken van algemene voorwaarden door de zzp’er

Beschikt u als zzp over algemene voorwaarden, dan is het van belang dat u de algemene voorwaarden op de juiste wijze gebruikt. Om een beroep te kunnen doen op uw algemene voorwaarden, dient u de opdrachtgever te wijzen op uw algemene voorwaarden, zie Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden? Het is niet noodzakelijk de algemene voorwaarden te deponeren, zie Algemene voorwaarden deponeren KvK.

Zijn mijn algemene voorwaarden oké?

Heeft u zelf algemene voorwaarden opgesteld of heeft u gratis voorbeeld algemene voorwaarden van een website gedownload, dan kunnen wij controleren of uw algemene voorwaarden correct zijn en aansluiten uw dienstverlening. Het laten controleren van algemene voorwaarden is kosteloos.

Ga naar Algemene voorwaarden controleren voor het insturen van uw algemene voorwaarden voor een gratis check.

Indien na het controleren van de algemene voorwaarden blijkt dat uw algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn (in strijd met de wet) of niet compleet zijn of als in de algemene voorwaarden geen rekening is gehouden met uw specifieke dienstverlening, dan sturen wij een vrijblijvende offerte voor het in orde maken van uw algemene voorwaarden.

Offerte aanvragen algemene voorwaarden zzp

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring