Algemene voorwaarden deponeren KvK

U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) of bij de rechtbank. Het is wettelijk niet verplicht om uw algemene voorwaarden te deponeren. Het deponeren van algemene voorwaarden heeft o.a. een bewijsfunctie. Doordat de algemene voorwaarden bij de deponering worden voorzien van een datum en nummer kunt u aantonen dat u tussentijds niet de tekst van de algemene voorwaarden heeft veranderd.

Verwijzen naar gedeponeerde algemene voorwaarden

Kunnen de algemene voorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst niet aan de klant ter beschikking worden gesteld, bijvoorbeeld omdat de overeenkomst telefonisch tot stand komt, dan heeft u aan uw informatieplicht voldaan indien u de klant erop wijst dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de KvK of bij de rechtbank. Daarnaast moet u in een dergelijk geval aan de klant kenbaar maken dat de algemene voorwaarden op verzoek worden toegestuurd.

Kunnen de algemene voorwaarden wel aan de klant ter beschikking worden gesteld bij het tot stand komen van de overeenkomst, dan heeft u niet aan uw informatieplicht voldaan door enkel te verwijzen naar de gedeponeerde algemene voorwaarden. Zie voor meer informatie hierover Informatieplicht bij algemene voorwaarden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring