Algemene voorwaarden & offerte

Voor gebondenheid aan algemene voorwaarden stelt de wet de eis dat de wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden moet hebben aanvaard. Algemene voorwaarden dienen voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te worden gesteld. De algemene voorwaarden kunnen aanvaard worden door bijvoorbeeld het volgende op te nemen in de offerte:

Op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met [NAAM BEDRIJF] aangaat, zijn de algemene voorwaarden van [NAAM BEDRIJF] van toepassing. Middels het ondertekenen van deze offerte verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.

U kunt de algemene voorwaarden als bijlage bij de offerte voegen.

Algemene voorwaarden nodig? Vraag offerte aan algemene voorwaarden opstellen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring