Modelovereenkomsten vrije vervanging per 1 januari 2024 niet meer geldig

Op de website van de Belastingdienst is te lezen dat vanaf 1 januari 2024 de goedkeuring van de modelovereenkomsten vrije vervanging en de modelovereenkomsten die daarop gebaseerd zijn, komt te vervallen. Dit zijn de meeste modelovereenkomsten van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo zaak, hierover later meer.

Gevolgen vervallen van goedkeuring

De verwijzing naar of het gebruik van een modelovereenkomst van de Belastingdienst heeft als doel te voorkomen dat de samenwerking tussen de zzp’er en de opdrachtgever wordt aangemerkt als een fictief dienstverband (zzp’er wordt gezien als werknemer). Vanaf 1 januari 2024 kan dit doel dus niet meer bereikt worden door te verwijzen naar of het gebruiken van een modelovereenkomst vrije vervanging van de Belastingdienst. De modelovereenkomsten vrije vervanging zijn immers dan niet meer geldig.

Gevolgen voor zzp overeenkomst

Indien in een overeenkomst tussen een zzp’er en een opdrachtgever (hierna te noemen “zzp overeenkomst”) een verwijzing is gemaakt naar een modelovereenkomst vrije vervanging, dan kan vanaf 1 januari 2024 op de verwijzing naar de modelovereenkomst geen beroep meer worden gedaan. Het intrekken van de goedkeuring van de modelovereenkomsten vrije vervanging betekent niet dat de zzp overeenkomst, waarin naar een modelovereenkomst vrije vervanging wordt verwezen, niet meer van kracht is. De zzp overeenkomst blijft in stand. Echter, dient goed bekeken te worden of de samenwerking tussen de opdrachtgever en de zzp’er niet aangemerkt kan worden als een arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een gezagsverhouding.

Het is raadzaam de zzp overeenkomst en voor zover nodig de samenwerking met de zzp’er aan te passen aan de nieuwe situatie. Het is namelijk belangrijk dat de inhoud van de zzp overeenkomst zodanig is dat de zzp’er niet aangemerkt wordt als een werknemer. Bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een zzp overeenkomst wordt niet alleen gekeken naar de inhoud van de zzp overeenkomst, maar ook naar de feitelijke samenwerking tussen de opdrachtgever en de zzp’er.

Alternatief voor modelovereenkomsten vrije vervanging

Er zijn geen nieuwe modelovereenkomsten die in de plaats treden van de modelovereenkomsten vrij vervanging die niet meer geldig zijn. Van niet alle modelovereenkomsten van de Belastingdienst wordt de goedkeuring vroegtijdig ingetrokken. Derhalve is het mogelijk een modelovereenkomst van de Belastingdienst uit te kiezen die nog geldig is, mits de inhoud de modelovereenkomst overeenstemt met de gewenste samenwerking.

Hulp nodig bij zzp overeenkomst?

Heeft u hulp nodig bij het aanpassen van een zzp overeenkomst of bij het opstellen van een nieuwe zzp overeenkomst, dan zijn wij u daarbij graag van dienst. Via onze website vraagt u eenvoudig een offerte aan of u neemt voor meer informatie telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail contact op.

Deliveroo arrest

Korte introductie Deliveroo arrest, op basis waarvan de Belastingdienst de goedkeuring intrekt van de modelovereenkomsten vrije vervanging: FNV heeft een verklaring voor recht gevorderd de maaltijdbezorgers van Deliveroo aan te merken als werknemers en niet als zelfstandige ondernemers. De zzp’ers werkten voor Deliveroo op basis van een modelovereenkomst vrije vervanging van de Belastingdienst.

De Hoge Raad heeft in de Deliveroo zaak bepaald dat indien met de zzp’er vrije vervanging is overeengekomen er ook sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Of de samenwerking met een zzp’er wordt aangemerkt als een arbeidsverhouding hangt af van de omstandigheden van het geval in onderling verband bezien.

Afspraken die kunnen leiden tot een dienstverband i.p.v. ondernemerschap

Hieronder een opsomming van de elementen die volgens het Deliveroo arrest tot gevolg kunnen hebben dat er sprake is van een dienstverband en niet van ondernemerschap aan de zijde van de zzp’er, ook al is vrije vervanging overeengekomen:

 • De opdrachtgever bepaalt het tarief van de zzp’er / de zzp’er heeft geen invloed op de hoogte van het loon;
 • De opdrachtgever bepaalt de werktijden;
 • De opdrachtgever stelt de facturen op voor de zzp’er;
 • De opdrachtgever bepaalt wanneer de facturen van de zzp’er betaald worden;
 • De zzp’er beschouwt zich voor de omzetbelasting niet als ondernemer, de werkzaamheden worden als hobbymatig aangemerkt;
 • De zzp’er verricht gewone bedrijfsarbeid, de bezorging van maaltijden is namelijk de kernactiviteit van Deliveroo;
 • Deliveroo wijzigt eenzijdig de contracten en de wijze waarop de werkzaamheden worden georganiseerd;
 • Op het moment dat de zzp’er is ingelogd in het systeem van Deliveroo, wordt de GPS-locatie van de zzp’er bijgehouden, hetgeen leidt tot een verregaande controlemogelijkheid;
 • De zzp’er doet geen grote investeringen in het kader van zijn ondernemerschap;
 • De klanten van Deliveroo (restaurants) zien de zzp’ers als een onderdeel van Deliveroo en niet als zelfstandige ondernemers;
 • De zzp’er valt onder de ongevallenverzekering van Deliveroo. Deze verzekering wordt door Deliveroo betaald;
 • Deliveroo biedt in het contract aan de zzp’er een gratis aansprakelijkheidsverzekering aan;
 • De zzp’er gedraagt zich in het economisch verkeer niet als een ondernemer.

Om het risico te verkleinen dat de samenwerking tussen een zzp’er en een opdrachtgever wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst raden wij u aan zo min mogelijk van de afspraken te maken die hierboven zijn opgesomd of afspraken die daarop lijken. Ook het door de zzp’er hebben van meerdere opdrachtgevers verkleint het risico op fictief dienstverband.

Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Op het moment van het schrijven van dit artikel is er een wetsvoorstel i.v.m. het beoordelen van een arbeidsrelatie, de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. De Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden komt in het kort op het volgende neer: Er is, volgens het wetsvoorstel, sprake van werken in dienstverband van een werkgever als aan het volgende is voldaan:

Indien werkinhoudelijke aansturing of inbedding in de organisatie van de werkgever aanwezig is en bovendien in zwaarwegender mate aanwezig is dan het verrichten van de arbeid voor eigen rekening en risico, wordt de arbeid verricht in dienst van een werkgever.

Daarnaast is in het wetsvoorstel een rechtsvermoeden van het verrichten van arbeid krachtens een arbeidsovereenkomst opgenomen. Dit rechtsvermoeden houdt in:

Hij die ten behoeve van een ander tegen een beloning door die ander van ten hoogste € 32,24 per uur, arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst.

De Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties is een concept. Het is mogelijk dat er nog veranderingen worden aangebracht aan deze nieuwe wet. Wij houden u op de hoogte.

Offerte zzp overeenkomst opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Snelle levering
 • Garantie