Help! Modelovereenkomsten Belastingdienst vervallen per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 vervalt vroegtijdig de geldigheid van veel modelovereenkomsten van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de geldigheid van de modelovereenkomsten laten vervallen wegens de overwegingen van de Hoge Raad in het Deliveroo arrest. De modelovereenkomsten hadden altijd een geldigheid van 5 jaar, maar door het Deliveroo arrest is de looptijd van de geldigheid verkort.

De oplossing

Er kan dus geen gebruik meer worden gemaakt van de modelovereenkomsten vrije vervanging van de Belastingdienst vanaf 1 januari 2024. Dit betekent dat op een andere manier getracht moet worden schijnzelfstandigheid te voorkomen. Dat is mogelijk door de afspraken en de samenwerking met een zzp’er op een dergelijke wijze aan te passen zodat de werkrelatie niet wordt gezien als een arbeidsovereenkomst, maar als een overeenkomst van opdracht. De oplossing voor het niet meer geldig zijn van bepaalde modelovereenkomsten is o.a.:

  1. Maak gebruik van een goede overeenkomst van opdracht, met eventueel een verwijzing naar een modelovereenkomst die nog wel geldig is, zie ook hieronder; en
  2. Zorg ervoor dat de feitelijke samenwerking met de zzp’er zodanig is dat de zzp’er werkelijk een ondernemer is die voor eigen risico en voor eigen rekening de opdracht uitvoert, zonder dat de opdrachtgever gezag uitoefent.

De Belastingdienst laat niet de geldigheid van alle modelovereenkomsten vervallen. Dit betekent dat in een overeenkomst van opdracht wel verwezen kan worden naar een modelovereenkomst die nog geldig is, mits uw samenwerking past binnen de afspraken die in deze modelovereenkomst staan.

Overeenkomst opstellen tussen opdrachtgever en zzp’er

Indien gewenst, kunnen wij voor de samenwerking tussen de opdrachtgever en de zzp’er een opdrachtovereenkomst opstellen. Bij het opstellen van de opdrachtovereenkomst zullen wij u o.a. adviseren over de afspraken die u beter wel en de afspraken die u beter niet kunt maken om het risico op schijnzelfstandigheid te verkleinen. Voor vragen over het laten opstellen van een opdrachtovereenkomst neemt u vrijblijvend contact op.

>> Via website offerte aanvragen opdrachtovereenkomst opstellen

Afspraken ter voorkoming van schijnzelfstandigheid

Hieronder een niet-limitatieve opsomming van afspraken/omstandigheden die duiden op ondernemerschap aan de zijde van de zzp’er:

Tarief & facturatie

De zzp’er bepaalt zelf zijn (uur)tarief voor de uitvoering van de opdracht. Indien de zzp’er geen invloed heeft op de vergoeding, dan kan dat leiden tot fictief dienstverband. Het tarief van de zzp’er dient zodanig te zijn dat hij bepaalde ondernemingsrisico’s en bedrijfskosten kan dragen, zoals het risico van geen inkomsten bij ziekte en de kosten voor bepaalde bedrijfsverzekeringen. Een te lage vergoeding, kan leiden tot een arbeidsovereenkomst.

De zzp’er maakt zelf zijn facturen op en stuurt deze naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever voor de zzp’er de factuur opmaakt, zogenaamde reversed billing, dan vergroot dat de kans op schijnzelfstandigheid.

Soort werk

De zzp’er voert geen werkzaamheden uit die vallen onder de kernactiviteiten van de opdrachtgever. Indien een ICT-bedrijf aan een zzp’er de opdracht verleent om de tuin van het kantoor te onderhouden, dan zijn dat werkzaamheden die niet vallen onder de kernactiviteiten van het ICT-bedrijf. Indien een ICT-bedrijf een zzp’er inhuurt voor werkzaamheden die ook werknemers van het ICT-bedrijf uitvoeren, dan kan dat leiden tot de beoordeling dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Werktijden

De zzp’er bepaalt zijn werktijden. Dit zal bij bepaalde opdrachten niet wenselijk zijn, maar het weegt wel mee bij de beoordeling van de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er.

Aansprakelijkheid

De zzp’er is verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering die schades dekt waarvoor hij in het kader van de opdrachtovereenkomst aansprakelijk is. Valt de zzp’er onder de verzekering van de opdrachtgever, dan bestaat de kans dat de werkrelatie wordt gezien als een arbeidsovereenkomst.

Instructies & gezagsverhouding

De zzp’er bepaalt zelf op welke wijze hij de opdrachtovereenkomst uitvoert. Zodra de opdrachtgever een verregaande instructie- en/of controlebevoegdheid heeft, is er sneller sprake van loondienst. Er dient geen gezagsverhouding te zijn tussen de opdrachtgever en de zzp’er.

Investeringen

De zzp’er investeert in zijn onderneming, bijvoorbeeld door de aanschaf van bepaalde werkmaterialen en door het hebben van een eigen website. Maakt de zzp’er bij de uitvoering van de opdracht in grote mate gebruik van werkmaterialen van de opdrachtgever, dan kan dat duiden op een arbeidsovereenkomst.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie