Wat is een inkoopcontract?

Een inkoopcontract is een contract voor het inkopen van goederen, diensten of werkzaamheden. Leveranciers en afnemers, maar ook opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen een inkoopcontract met elkaar aangaan. Een inkoopcontract kan verschillende vormen aannemen. Zoals een inkoopcontract dat geldt voor het eenmalig inkopen van een of meerdere goederen, diensten of werkzaamheden. Of een inkoopcontract met afspraken voor een langere samenwerking tussen partijen, een soort raamovereenkomst.

Inkoopcontract nodig? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor inkoopcontract opstellen.

Inhoud van een inkoopcontract

De inhoud van een inkoopcontract is afhankelijk van de goederen, diensten of werkzaamheden die in het kader van het inkoopcontract ingekocht worden en of op het inkoopcontract inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard. In het inkoopcontract staan in ieder geval een omschrijving van hetgeen ingekocht wordt en de prijs- en leveringsafspraken. Voor informatie over de inhoud van een inkoopcontract, zie Wat staat er in een inkoopcontract?

Verschil tussen inkoopcontract en inkoopvoorwaarden

In een inkoopcontract staan de kernafspraken voor het inkopen van goederen en diensten. Voor de duidelijkheid kernafspraken zijn o.a.:

 • Omschrijving van het product of de dienst;
 • Specificaties van het product of de dienst;
 • Garantie op het product;
 • Prijzen of tarieven;
 • (Op)levertijd.

In de inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten en plichten van de leveranciers en/of opdrachtnemers, de algemene inkoopbepalingen. Inkoopvoorwaarden zijn een soort algemene voorwaarden, maar dan voor het inkopen van goederen of diensten. Inkoopvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op een inkoopcontract.

Battle of forms bij een inkoopcontract

Indien de afnemer zijn inkoopvoorwaarden op het inkoopcontact van toepassing verklaart en de leverancier zijn leveringsvoorwaarden, dan is er sprake van een battle of forms. Partijen zullen dan met elkaar in onderhandeling moeten treden over de toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of de leveringsvoorwaarden op het inkoopcontract. Eventueel kunnen beide voorwaarden van toepassing zijn. In het inkoopcontract staat dan een bepaling over de rangorde.

Internationaal inkoopcontract

Gaat u in en buitenland producten en/of diensten inkopen, dan dient het inkoopcontract geschreven te zijn in een taal die de wederpartij begrijpt. Zie Overeenkomst vertalen voor het laten vertalen van uw inkoopcontract. Daarnaast is het bij een internationaal inkoopcontract o.a. van belang dat duidelijke afspraken in het inkoopcontract staan over de bevoegde rechter en het toepasselijk recht.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring