Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Inkoopvoorwaarden opstellen

Juridische Supermarkt is uw inkoopvoorwaarden specialist. Voor de goederen en/of diensten en/of werkzaamheden die uw bedrijf inkoopt kunnen wij duidelijke en complete inkoopvoorwaarden opstellen. De inkoopvoorwaarden worden volledig op maat gemaakt aan de hand van de informatie die wij ontvangen over uw inkopen en over de eisen die u stelt aan uw leveranciers en/of opdrachtnemers.

Prijs inkoopvoorwaarden opstellen: vanaf € 399,-

Ja, ik wil maatwerk inkoopvoorwaarden laten opstellen

Heeft u interesse in het laten opstellen van maatwerk inkoopvoorwaarden voor uw bedrijf, dan vraagt u vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298  een offerte bij ons aan. Bij uw offerteaanvraag ontvangen wij graag een omschrijving van de producten en/of diensten en/of werkzaamheden die uw bedrijf inkoopt.

>> Snel & eenvoudig via website offerte aanvragen inkoopvoorwaarden opstellen

De prijs en levertijd voor het opstellen van de inkoopvoorwaarden staat duidelijk in de offerte. Heeft u de inkoopvoorwaarden voor een bepaalde datum nodig, dan maakt u dat bij uw offerteaanvraag kenbaar. Bij het in behandeling nemen van uw offerteaanvraag houden wij rekening met de door u gewenste opleverdatum.

Werkwijze inkoopvoorwaarden opstellen

Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, wordt het opstellen van uw inkoopvoorwaarden ingepland. De jurist die uw inkoopvoorwaarden opstelt is mr. Mirjam Geuze (specialist contractenrecht en voorwaarden). Voordat wordt gestart met het opstellen van de inkoopvoorwaarden, neemt zij telefonisch contact met u op voor meer informatie. Nadat met u de afspraken met uw leveranciers en/of opdrachtnemers en al uw overige wensen ten aanzien van de inkoopvoorwaarden besproken zijn, worden de inkoopvoorwaarden opgesteld.

Vragen over inkoopvoorwaarden opstellen? Contact ons.

Levering en facturatie van inkoopvoorwaarden

De inkoopvoorwaarden worden via de e-mail in een Word-document geleverd. De factuur wordt bij de levering gestuurd. U betaalt achteraf voor inkoopvoorwaarden opstellen. Heeft u na de levering van de inkoopvoorwaarden nog vragen, dan kunt u die altijd stellen.

Gratis verwerken van aanpassingen

Indien u na de levering van de inkoopvoorwaarden nog aanpassingen en/of toevoegingen wenst in de inkoopvoorwaarden, dan worden de inkoopvoorwaarden kosteloos aangepast. De prijs voor het opstellen van uw inkoopvoorwaarden is inclusief correctieronde. Gewenste aanpassingen worden over het algemeen binnen 1 werkdag verwerkt.

Inhoud van de inkoopvoorwaarden

In inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten, plichten en verantwoordelijkheden van uw leveranciers en/of opdrachtnemers. De inhoud van de inkoopvoorwaarden is afhankelijk van de producten, diensten of werkzaamheden die uw bedrijf inkoopt. Hieronder een beknopte opsomming van afspraken die onderdeel van inkoopvoorwaarden kunnen zijn:

 • Totstandkoming van de overeenkomst;
 • Gevolgen indien de leverancier en/of de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt;
 • (Op)levering;
 • Garantie en/of kwaliteitsafspraken;
 • Prijs- en/of tariefwijziging;
 • De voorwaarden waaronder het inschakelen van derde partijen is toegestaan;
 • Vrijwaringsbepalingen;
 • Facturatiemoment;
 • Betalingsafspraken;
 • Indien in opdracht van uw bedrijf persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een verwijzing naar de verwerkersovereenkomst (eventueel kan de verwerkersovereenkomst een onderdeel zijn van de inkoopvoorwaarden);
 • Aansprakelijkheden van de leverancier en/of de opdrachtnemer;
 • Verzekeringsplichten van de leverancier en/of de opdrachtnemer;
 • Indien opdrachtnemers (o.a.) zzp’ers zijn, bepalingen ter voorkoming van fictief dienstverband en gevolgen indien de Belastingdienst de rechtsverhouding tussen uw bedrijf en de zzp’er ziet als een fictief dienstverband;
 • Bevoegde rechter en toepasselijk recht.
Kernafspraken niet in inkoopvoorwaarden, maar in inkoopcontract

De kernafspraken worden niet in de inkoopvoorwaarden opgenomen, maar horen thuis in het inkoopcontract. Kernafspraken zijn bijvoorbeeld: een omschrijving van de producten en/of diensten die (op)geleverd gaan worden, de prijs en de (op)leveringstermijn. Voor meer informatie over het laten opstellen van een inkoopcontract zie Inkoopcontract opstellen. Op het inkoopcontract worden de inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard.

Offerte voor opstellen inkoopvoorwaarden

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring