Battle of forms indien beide partijen voorwaarden hanteren


Het is mogelijk dat beide partijen op de overeenkomst hun voorwaarden van toepassing willen verklaren. Bijvoorbeeld indien de ene partij leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden hanteert en de andere partij inkoopvoorwaarden. De vraag rijst dan welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. De zogenaamde “battle of forms”.

De first shot-rule

In artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is i.v.m. de battle of forms het volgende opgenomen:

Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Uit dit wetsartikel volgt de “first shot-rule”. Dit betekent dat de partij die in het eerst verzonden geschrift naar zijn voorwaarden verwijst de battle wint. Zijn voorwaarden zijn op de overeenkomst van toepassing, tenzij de andere partij de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk heeft afgewezen. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de wederpartij de voorwaarden bij het aanbod heeft geaccepteerd, indien hij deze voorwaarden niet heeft afgewezen.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring