Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Agentuurovereenkomst opstellen

Stelt u een handelsagent aan of gaat u werken als handelsagent, dan kunnen wij voor uw samenwerking de agentuurovereenkomst opstellen. In de agentuurovereenkomst staan de afspraken i.v.m. de orders/opdrachten die de handelsagent voor de principaal binnenhaalt. De handelsagent gaat niet zelf de overeenkomsten aan met de afnemers, maar de handelsagent is een bemiddelaar.

Prijs agentuurovereenkomst opstellen: vanaf € 449,-

Ja, ik wil een maatwerk agentuurovereenkomst laten opstellen

Wilt u voor de samenwerking die u aangaat een agentuurovereenkomst laten opstellen, dan kunt u telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail een offerte aanvragen voor het opstellen van een agentuurovereenkomst. Bij uw offerteaanvraag ontvangen wij graag een omschrijving van de overeenkomsten die door bemiddeling van de handelsagent tot stand komen (bijvoorbeeld: koopovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten of licentieovereenkomsten). U ontvangt zo spoedig mogelijk een vrijblijvende offerte voor het opstellen van de door u benodigde agentuurovereenkomst.

>> Via website offerte aanvragen agentuurovereenkomst opstellen.

Vragen over agentuurovereenkomst laten opstellen? Neem contact op, wij helpen u graag.

Werkwijze agentuurovereenkomst opstellen

Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte voor het opstellen van de agentuurovereenkomst, neemt mr. Mirjam Geuze telefonisch contact met u op om de details van de agentuurovereenkomst te bespreken. Daarna wordt de agentuurovereenkomst opgesteld. De agentuurovereenkomst wordt in een Word-document geleverd. De levertijd staat in de offerte. Heeft u de agentuurovereenkomst voor een bepaalde datum nodig, dan kunt u dat doorgeven en wordt daarmee rekening gehouden.

Maatwerk

De agentuurovereenkomst wordt opgesteld aan de hand van de informatie die van u is ontvangen. Uiteraard wordt daarnaast de agentuurovereenkomst volledig aangevuld met bepalingen die gezien uw specifieke situatie van belang zijn. De agentuurovereenkomst wordt op maat gemaakt.

Agentuurovereenkomst, wat is dat?

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een principaal en een handelsagent. De handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen de principaal en een afnemer. De handelsagent haalt klanten binnen voor de principaal en ontvangt daarvoor een vergoeding. Meer hierover: Wat is een agentuurovereenkomst?

Wat staat er in een agentuurovereenkomst?

In de agentuurovereenkomst staan de afspraken tussen de principaal en de handelsagent, waaronder de hoogte van de provisie. De inhoud van deze afspraken hangt o.a. af van het soort producten en/of diensten dat de principaal verkoopt. In de agentuurovereenkomst dient duidelijk te staan dat de handelsagent bemiddelingswerkzaamheden voor de principaal uitvoert en dat hij dus niet zelf overeenkomsten met afnemers aangaat. Voor een opsomming van afspraken die in een agentuurovereenkomst staan, zie Agentuurovereenkomst wat moet er in staan?

Controleren of aanpassen van agentuurovereenkomst

Naast agentuurovereenkomst opstellen, zijn wij u ook van dienst indien u reeds beschikt over een agentuurovereenkomst. Wij kunnen controleren of:

  • De agentuurovereenkomst rechtsgeldig is (of er geen bepalingen in staan die in strijd zijn met de wet);
  • De agentuurovereenkomst volledig is;
  • De agentuurovereenkomst afspraken bevat die ongunstig voor u zijn.

Voor het laten controleren van een agentuurovereenkomst stuurt u ons een e-mail met de agentuurovereenkomst, bij voorkeur in een Word-document, met het verzoek om een controle uit te voeren. Het controleren van een agentuurovereenkomst is gratis. Indien uit de controle blijkt, dat de agentuurovereenkomst aangepast dient te worden, dan ontvangt u een vrijblijvende offerte voor het aanpassen van de agentuurovereenkomst.

Agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst nodig?

Wij krijgen vaak de vraag “Heb ik een agentuurovereenkomst of een distributieovereenkomst nodig?“. Indien de wederpartij namens uw bedrijf contracten sluit met afnemers en uw bedrijf de afnemers factureert, dan heeft u een agentuurovereenkomst nodig. Indien producten en/of diensten worden doorverkocht en de wederpartij dus zelf de afnemers factureert, dan heeft u een distributieovereenkomst nodig. Meer hierover: Distributieovereenkomst vs. agentuurovereenkomst.

Handelsagent zelfstandig ondernemer

Het is belangrijk dat de handelsagent niet wordt aangemerkt als een werknemer, zodat geen loonheffingen en sociale verzekeringspremies betaald dienen te worden. De handelsagent dient een zelfstandig ondernemer te zijn. Dit betekent o.a. dat de handelsagent in de agentuurovereenkomst niet te veel beperkt mag worden. Voor meer informatie hierover zie Handelsagent zelfstandig ondernemer.

Provisieoverzicht

In de wet staat dat de principaal verplicht is de handelsagent een overzicht te sturen van de provisie waarop de handelsagent recht heeft. In de agentuurovereenkomst staat wanneer de principaal het provisieoverzicht aan de handelsagent verstrekt.

Concurrentiebeding

Met de handelsagent kan een concurrentiebeding worden overeengekomen. Een concurrentiebeding dient schriftelijk te worden vastgelegd en dient betrekking te hebben op de producten en/of diensten die de handelsagent namens de principaal heeft aangeboden. Het concurrentiebeding mag niet langer zijn dan 2 jaar.

Goodwill vergoeding

De handelsagent kan na het einde van de agentuurovereenkomst aanspraak maken op de wettelijke goodwill vergoeding. Hiervan kan in de agentuurovereenkomst niet ten nadele van de handelsagent worden afgeweken. Het recht op de wettelijke goodwill vergoeding voor de handelsagent vervalt als de handelsagent niet binnen 1  jaar na het einde van de agentuurovereenkomst aan de principaal heeft medegedeeld dat hij de goodwill vergoeding verlangt.

Offerte aanvragen agentuurovereenkomst opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring