Agentuurovereenkomst vs. bemiddelingsovereenkomst

Het verschil tussen een agentuurovereenkomst en een bemiddelingsovereenkomst is dat de bemiddelingsovereenkomst betrekking heeft op één of meer bepaalde overeenkomsten die door bemiddeling van de tussenpersoon tot stand dienen te komen en dat bij een agentuurovereenkomst partijen het doel hebben een langdurige samenwerking aan te gaan. De handelsagent zal gedurende een langere periode bemiddelen bij de totstandkoming van (koop)overeenkomsten. Een handelsagent haalt orders voor de principaal binnen.

Agentuurovereenkomst in de wet

In de wet is de agentuurovereenkomst als volgt omschreven, artikel 7:428 Burgerlijk Wetboek (BW):

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen (…).

Bemiddelingsovereenkomst in de wet

De bemiddelingsovereenkomst is in de wet als volgt omschreven, artikel 7:425 BW:

De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand komen van een of meerdere overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring