Wat is een agentuurovereenkomst?

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een opdrachtgever aan een opdrachtnemer de opdracht verleent tegen een beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van meerdere (koop)overeenkomsten. De opdrachtgever in de agentuurovereenkomst wordt “principaal” genoemd en de opdrachtnemer wordt de “handelsagent” genoemd. De overeenkomst die door bemiddeling van de handelsagent tot stand komt, kan een koopovereenkomst zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. Het kunnen o.a. ook licentieovereenkomsten of opdrachtovereenkomsten zijn.

Agentuurovereenkomst voor uw samenwerking nodig? Ga naar Agentuurovereenkomst opstellen.

Orders binnenhalen

De handelsagent haalt orders binnen voor de principaal. De handelsagent gaat niet zelf de (koop)overeenkomsten aan, maar heeft slechts een bemiddelende functie. De handelsagent kan wel namens de principaal (koop)overeenkomsten afsluiten. De handelsagent kan orders binnen halen bij nieuwe klanten. Ook kan de handelsagent de relatie met bestaande klanten verbeteren. Indien het niet de bedoeling is dat de handelsagent bestaande klanten bezoekt, dan kan dit verwerkt worden in de agentuurovereenkomst en kan aan het contract een lijst worden toegevoegd met bestaande klanten. De agent ontvangt dan geen provisie over de orders van bestaande klant in zijn contractgebied.

Beloning

De handelsagent heeft recht op een beloning op het moment dat door zijn toedoen tussen de principaal en een afnemer een (koop)overeenkomst tot stand is komen. De beloning wordt ook wel provisie of commissie genoemd. De hoogte van de beloning staat in de agentuurovereenkomst. Lees ook: Agentuurovereenkomst wat moet er in staan?

Verschil met bemiddelingsovereenkomst

De principaal en de handelsagent hebben de intentie een samenwerking aan te gaan voor een langere periode. Hierdoor ontstaat het verschil met een bemiddelingsovereenkomst die betrekking heeft op de bemiddeling van een specifieke (koop)overeenkomst. Meer hierover: Agentuurovereenkomst vs. bemiddelingsovereenkomst.

Verschil met distributieovereenkomst

Indien de handelsagent met de afnemers de (koop)overeenkomst aangaat en de afnemers zelf factureert, dan is er geen sprake van een agentuurovereenkomst, maar van een distributieovereenkomst. De handelsagent sluit niet uit eigen naam contracten af. Meer hierover: Distributieovereenkomst vs. agentuurovereenkomst.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring