Blog rechtsgebied: Agentuurschap

Agentuurovereenkomst vs. bemiddelingsovereenkomst

Het verschil tussen een agentuurovereenkomst en een bemiddelingsovereenkomst is dat de bemiddelingsovereenkomst betrekking heeft op één of meer bepaalde overeenkomsten die door bemiddeling van de tussenpersoon tot stand dienen te komen en dat bij een agentuurovereenkomst partijen het doel hebben een langdurige samenwerking aan te gaan.

Lees verder >

Handelsagent zelfstandig ondernemer

De handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van (koop)overeenkomsten tussen de principaal en afnemers, zie ook Wat is een agentuurovereenkomst?. Voor deze bemiddelingswerkzaamheden ontvangt de handelsagent een provisie. De handelsagent kan een rechtspersoon zijn maar ook een natuurlijke persoon.

Lees verder >

Agentuurovereenkomst wat moet er in staan?

De inhoud van een agentuurovereenkomst is o.a. afhankelijk van: De identiteit van partijen. Is de handelsagent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, zie ook Handelsagent zelfstandig ondernemer; Het soort overeenkomsten die door toedoen van de handelsagent tussen de principaal en de afnemer tot stand komen.

Lees verder >

Wat is een agentuurovereenkomst?

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een opdrachtgever aan een opdrachtnemer de opdracht verleent tegen een beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van meerdere (koop)overeenkomsten. De opdrachtgever in de agentuurovereenkomst wordt “principaal” genoemd en de opdrachtnemer wordt de “handelsagent” genoemd.

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie