Handelsagent zelfstandig ondernemer

De handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van (koop)overeenkomsten tussen de principaal en afnemers, zie ook Wat is een agentuurovereenkomst? Voor deze bemiddelingswerkzaamheden ontvangt de handelsagent een provisie. De handelsagent kan een rechtspersoon zijn maar ook een natuurlijke persoon.

Risico handelsagent wordt gezien als werknemer

Indien de handelsagent een natuurlijke persoon is, dan bestaat het risico dat de verhouding tussen de handelsagent en de principaal wordt gezien als een arbeidsverhouding. Dit is onwenselijk aangezien dan de strenge wettelijke regels van het arbeidsrecht gelden en de betaalde provisie wordt aangemerkt als loon waarover loonheffing betaald dient te worden. In de agentuurovereenkomst dienen bepaalde bepalingen te worden opgenomen waardoor de handelsagent niet wordt gezien als een werknemer.

Beperking van risico in agentuurovereenkomst

Het risico dat de handelsagent wordt aangemerkt als werknemer kan beperkt worden als bijvoorbeeld:

  • Alle kosten die de handelsagent maakt ten behoeve van de bemiddelingswerkzaamheden voor zijn eigen rekening komen;
  • De handelsagent geen bijzondere rapportageverplichting heeft;
  • De handelsagent nog andere bedrijven vertegenwoordigt;
  • De handelsagent zelf kan kiezen wanneer hij vakantie neemt;
  • De handelsagent een commercieel risico draagt (hij ontvangt geen provisie indien de aangebrachte klant de factuur voor de order niet betaalt, het zogenaamde delcrederebeding);
  • De handelsagent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Auteur: mr. Mirjam Geuze
Specialist: contractenrecht, handelsrecht, ICT-recht, intellectueel eigendomsrecht

info@juridische-supermarkt.nl

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie