Distributieovereenkomst vs. agentuurovereenkomst

Vaak is het voor partijen niet eenvoudig te bepalen of de rechtsverhouding die ze willen aangaan een distributieovereenkomst of een agentuurovereenkomst betreft. De distributieovereenkomst en de agentuurovereenkomst hebben meestal beide de volgende bepalingen:

  • De verkoper promoot en verkoopt producten en/of diensten van de principaal;
  • De verkoper heeft een bepaald afzetgebied zoals een provincie, land of werelddeel;
  • De exclusiviteit.

Verschil tussen distributeur en handelsagent

Het belangrijkste verschil tussen de handelsagent en de distributeur is dat de handelsagent een bemiddelaar is en dat de distributeur zelf de overeenkomsten aangaat met de klanten.

Agentuurovereenkomst:

Bij een agentuurovereenkomst komt de koopovereenkomst of de overeenkomst tot de levering van diensten tot stand tussen de afnemer en de principaal. De handelsagent handelt in naam van de principaal en voor rekening en risico van de principaal. De handelsagent haalt klanten binnen voor de principaal. Voor de bemiddelingswerkzaamheden die de handelsagent uitvoert, ontvangt hij een provisie.

Lees ook: Wat is een agentuurovereenkomst?

Distributieovereenkomst:

De distributeur is een wederverkoper en verkoopt de producten en/of diensten door. De distributeur gaat zelf de overeenkomsten aan met de klanten en ontvangt geen provisie. Hij koopt de producten en/of diensten in bij de principaal en verkoopt deze, meestal voor een hogere prijs, door aan zijn klanten, zodat de distributeur een marge overhoudt. Een distributeur wordt ook wel een dealer of reseller genoemd.

Lees ook: Wat is een distributieovereenkomst?

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring